Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Třídění odpadu má smysl. Slánská radnice jde cestou edukace veřejnosti

Čtvrtek, 10. září 2020 08:10

O smyslu třídění odpadu se pokusí během září přesvědčit Slaňáky i přespolní putovní výstava, instalovaná v chodbě Knihovny Václava Štecha ve Slaném. Výstava s názvem „Brána recyklace“ nabízí pohled na jednotlivé suroviny odpadu od jejich vzniku, procesu nakládání s ním, přes třídění a recyklaci až po opětovné využití. Vstup na výstavu je zdarma.

Třídění odpadu má smysl. Slánská radnice jde cestou edukace veřejnosti (Foto: KL)

Jak ukazují zkušenosti nejenom svozové firmy, která smluvní svoz pro Slaný zajišťuje, třídění jednotlivých složek odpadu ze stran občanů poukazuje na stále stejnou chybu. Problém spočívá v tom, že ve směsném odpadu často končí suroviny, pro které jsou vyhrazeny speciální nádoby, jako například plast, papír, sklo a dále věci, které patří spíše do sběrného dvora. To vše zvyšuje náklady na svoz komunálního odpadu, které město hradí ze svého rozpočtu. Druhořadým problémem je také nedostatečná mechanická úprava vytříděných surovin zejména u plastů a papíru, které lidé do nádob vhazují v jejich plném tvaru. Tím se nádoby plní rychleji a svozová firma sváží vzduch.

Místostarosta Radek Vondráček, který má životní prostředí ve své dikci, doplňuje: „Slaný patří dlouhodobě pod krajský průměr ve třídění. I přesto, že jsme značně rozšířili počty nádob na plasty, papír, sklo a tak dále a dali vzniknout i novým stanovištím, stále dochází k tomu, že občané tyto suroviny vhazují do nádob, kam patří komunální odpad. Náklady za svoz komunálního odpadu pak zbytečně narůstají, zatímco množství vytříděných surovin nestoupá.“

„Častější svozy situaci nevyřeší. Jde o přístup každého z nás. Proto chceme jít cestou soustavné edukace veřejnosti a hovořit o problému, který zde máme a s kterým mohou pomoci především sami lidé,“ dodává vedoucí Odboru životního prostředí Dagmar Zusková.

Výstava jednoduchou formou ukazuje cestu, jak by se některé věci daly dělat jinak. Jde především o vysvětlení důvodů, proč se vyplatí třídit. Na výstavě je k vidění kromě množství informačních panelů například i stěna s vystavenými výrobky denní spotřeby a uvedena jejich doba rozkladu v přírodě. Určitě také zaujme informace, co vše se vyrábí z vytříděného plastu.

Výstavu připravil pro veřejnost Odbor životního prostředí Městského úřadu ve Slaném ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. a s Knihovnou Václava Štecha ve Slaném. Výstava je vhodná jak pro děti, tak i dospělé anebo třeba pro žáky základních škol k podpoře výuky.

Třídění odpadu má smysl. Slánská radnice jde cestou edukace veřejnosti

Autor: Markéta Růtová