ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Architekt Josef Pleskot předal radnici návrh nového Sítenského mostu

Středa, 9. září 2020 07:30

Architekt Josef Pleskot předal vedení kladenského magistrátu návrh nového Sítenského mostu. Připravil unikátní architektonicko-technickou studii, která bude podkladem pro projektovou dokumentaci. Sítenský most by se tak mohl stát architektonickou perlou nejen Kladna.

Architekt Josef Pleskot předal radnici návrh nového Sítenského mostu (Foto: Monika Urbanová – MMK)

„Sítenský most plní funkci nejen dopravní, ale také městotvornou, spojuje důležité části města a krajinotvornou. Na estetiku návrhu jsme kladli velké nároky. Studie obsahuje statické, architektonické, dopravní řešení a také postup výstavby,“ řekl architekt Josef Pleskot a dodal: „Kladno pro mne není neznámé místo a jsem mile překvapen, jak se Sítenské údolí časem proměňuje k lepšímu. Věřím, že nový most do krajiny města zapadne a jeho řešení nabídne další prostor k rozvoji této zelené oázy v Kladně. Nový Sítenský most by měl být městský a zároveň krajinný – obytný a krásný.“

Pleskotova studie navrhuje unikátní zakotvení dvou betonových desek do ocelové konstrukce spojené systémem sloupů a táhel. Právě tato unikátní konstrukce z oceli je základní symbolikou mostu, která připomíná industriální historii Kladna. Spřažení ocele s betonem znamená spojení výhod s výhodami – progresivní inženýrské myšlení – most pro Kladno.

„Sítenský most je strategickým místem pro dopravu v Kladně, je nezbytné zahájit práce, na oddalování řešení není čas a velmi si cením faktu, že jej navrhnul jeden z nejlepších českých architektů Josef Pleskot. Sítenský most tu bude sloužit minimálně dalších sto let a z mého pohledu je velmi důležité, aby na jeho realizaci pracovali ti nejlepší,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek a dodal: „Návrh splňuje naše požadavky a v mnoha aspektech je i předčil. Velmi důležité je, že během stavby bude zachována polovina mostu pro průjezd MHD, velkorysé řešení chodníků a cyklo pruhů po obou stranách mostu nabídne více prostorů i odpočinková místa s výhledem do údolí. Na paměti jsme v první řadě měli samozřejmě bezpečnost. Magistrát zahájí výběrové řízení na projektové práce, následovat bude povolovací řízení a výběr dodavatele. Předpokládám, že za tři až pět let bychom mohli mít v Kladně nový most.“

Okraje betonových mostovek jsou kónicky rozšířeny pomocí „přídavných“ ocelových chodníků. Chodníky jsou 3,25 metrů až 5,25 metrů široké. Jsou koncipovány jako promenádní – společenské. Umožní zastavení, poklábosení a kochání se výhledy. Na chodníky se vejde veškerá pestrá doprava – pěší, „inlajnová“, s kočárky, koloběžková, vozíčkářská, cyklistická…, prostě veškerá kromě aut.

Kónické rozšíření chodníku dává lidem bezpečí, nabízí efekt klidového „balkonu“ pro spočinutí třeba u zábradlí, která umožňují různé možné způsoby přistupování k okraji. Zábradlí jsou přátelská, dávají podněty ke společenským kontaktům. Jejich výplety jsou transparentní. Bezpečnost je ještě zesílena horizontální záchytnou sítí. Ocelový (chodníkový) lem dává mostu měkkost a lehkost, dává mu křídla vážky, celý most se tak umocněně spojuje s přírodní (krajinnou) atmosférou údolí.

Motorové dopravě slouží čtyři pruhy, které v celkové šířce přesně odpovídají rozměrovým parametrům vozovek z obou stran přicházející ulice Cyrila Boudy. Lze jen doporučit, aby pruhy byly využívány segregovaně. Pravý pruh o šířce 3,25 metrů vozidly hromadné dopravy, záchranáři, taxíky, ale třeba i účelově tranzitujícími cyklisty. Levý pruh o šířce 3 metry výhradně osobními a lehkými užitkovými vozidly (dodávky). Stejný způsob segregace lze doporučit i v navazujících ulicích.

Most je dlouhý 114 metrů. Jeho oblouky mají rozpětí 87 metrů. Celková šířka včetně dvoumetrové štěrbiny uprostřed činí 23,8 metru. Předpokládaná cena nového mostu, včetně demolice stávajícího, se pohybuje v řádu dvou stovek milionů korun.

Architektonicko-technickou studii vedení města spolu s Josefem Pleskotem veřejně představí a prodiskutuje i s obyvateli Kladna, a to v rámci Dne architektů, který se připravuje na 10. října.

Architekt Josef Pleskot předal radnici návrh nového Sítenského mostu (Foto: Monika Urbanová – MMK)
Architekt Josef Pleskot předal radnici návrh nového Sítenského mostu (Foto: Monika Urbanová – MMK)

Autor: Lucie Steinerová