Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Návod, jak postupovat, jste-li pozitivní na Covid-19

Středa, 9. září 2020 07:50

Strašák jménem Covid-19 je stále velmi aktuální. Víte, jak postupovat v případě, že vám vyjde pozitivní test na toto nové onemocnění? Přečtěte si podrobný návod, který pro vás připravila redakce Kladenských listů.

Návod, jak postupovat, jste-li pozitivní na Covid-19 (Foto: Oblastní nemocnice Kladno)

Pozitivní výsledek na onemocnění Covid-19 se můžete dozvědět buď od svého ošetřujícího lékaře, pokud vás indikoval k odběru, nebo přímo od hygienické stanice. 

Od data zjištění pozitivity musíte setrvat v izolaci a co nejvíce omezit styk s dalšími lidmi. Váš ošetřující lékař vám vystaví desetidenní e-neschopenku, která je platná ode dne zjištění pozitivního testu na Covid-19. Pokud po uplynutí desetidenní izolace nemáte alespoň čtyři dny žádné příznaky respiračního onemocnění, jste považováni za zdravé a není třeba absolvovat již žádný test. Opět je třeba obrátit se na praktického lékaře, aby vás opět uschopnil k práci. Lékaře je ale třeba kontaktovat i v tom případě, že se u vás příznaky onemocnění projeví.

V rámci epidemiologického šetření po vás budou zaměstnanci hygienické stanice požadovat vypracování seznamu osob, se kterými jste byli v posledních dnech v rizikovém kontaktu. „Jako rizikový kontakt je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (do dvou metrů) po dobu minimálně 15 minut,“ vysvětluje mluvčí Krajské hygienické stanice Dana Šalamunová. Mezi takové kontakty pak zpravidla patří rodinní příslušníci, s nimiž sdílíte domácnost, příbuzní, kteří vás navštívili doma či jste s nimi strávili delší čas, jako například oslavu, spolupracovníci, účastníci sportovních soustředění, táborů a podobně.

Seznam těchto kontaktů by měl obsahovat jméno, příjmení a telefonní číslo dotyčné osoby. Ty potom budou postupovat obdobným způsobem.  

Co vás čeká, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s osobou pozitivní na Covid-19?

Na základě informace získané od osoby pozitivní na Covid-19 budete osloveni ze strany hygienické stanice v rámci epidemiologického šetření. Může se stát, že nebudete osloveni hned ve stejný den, kdy byla zjištěna pozitivita člověka, s nímž jste se setkali. Seznam totiž nemusí být na hygienu doručen právě v tento den. Rizikovost kontaktů je pak třeba vyhodnotit, což nemusí být z kapacitních důvodů možné zvládnout v průběhu jednoho dne. Pokud jste si ale vědomi kontaktu s pozitivní osobou, měli byste se podle toho zachovat a preventivně se vyhnout kontaktům s dalšími lidmi.

Zaměstnanci hygienické stanice vás informují o tom, že do pěti dnů od rizikového kontaktu s pozitivně testovanou osobou musíte absolvovat test (RT-PCR), který bude proveden na odběrovém místě. Obdržíte elektronickou žádanku na vaše jméno, proto je třeba zaměstnancům sdělit vaše údaje. Dále vám bude nařízena desetidenní karanténa, kterou vám, jak je popsáno výše, vystaví váš ošetřující lékař.

Rodinní příslušníci a osoby sdílející s vámi společnou domácnost nemají uloženo žádné omezení.

Pokud první test RT-PCR bude negativní, pokračujete v nastavené karanténě. Na konci karantény vám lékař vystaví elektronickou žádanku na další test. Pokud bude i nadále negativní, karanténa bude ukončena. 

Co vás čeká, pokud jste rodiči dítěte, které bylo pozitivně testováno na Covid-19 

Při oznámení pozitivního výsledku je vám sděleno, že dítě od data zjištění pozitivity musí setrvat v izolaci, a to po dobu 10 dní od data zjištění pozitivity. Ostatní členové společné domácnosti budou taktéž v karanténě. Dále budete vyzváni k vytvoření seznamu osob, které s vaším dítětem byly v posledních dnech v rizikovém kontaktu, a zaměstnanci krajské hygienické stanice následně provedou epidemiologické šetření.

V případě, že po desetidenní izolaci bude vaše dítě minimálně čtyři dny bez jakýchkoli příznaků onemocnění, je považováno za zdravé a není již třeba, aby absolvovalo test. Pokud příznaky přetrvávají, můžete kontaktovat svého praktického lékaře pro děti a dorost, nebo dítě doma doléčit, dokud příznaky nepominou.

Autor: (red)