SAMK Měsíčník Kladno
Klapod ČSAD KLADNO
 • KLAPOD
 • SAMK
 • SOU a SOŠ Kladno

V Kladně byla podepsána smlouva na opravu vodovodu pod korytem Labe

Čtvrtek, 3. září 2020 07:40

Vodovodní přivaděč pod řekou Labe u Obříství na Mělnicku se konečně dočká obnovy. V úterý 1. září byla slavnostně podepsána smlouva o zhotovení stavby. Vodárny Kladno – Mělník tak dostanou dodávku pitné vody pro dvě stě tisíc obyvatel mimo riziko.

Foto: Lenka Kozlová

„Spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou je pro nás všechny naprosto klíčová záležitost. A bez spolehlivé a kvalitní vodohospodářské infrastruktury to samozřejmě nejde. O to více jsem rád, že VKM zahájí první práce už v září. Nemůžeme připustit, abychom se ocitli bez dodávek pitné vody pro obyvatele. Vývoj posledních let ukazuje, že zejména v letních měsících její spotřeba bohužel začala převyšovat kapacitu stávajících zdrojů, investice do přivaděče pitné vody jsou zcela nezbytné a cením si i získání dotací ze strany Ministerstva zemědělství,“ informoval primátor Kladna Dan Jiránek.

„Stavba bude provedena unikátní metodou mikrotuneláže pod korytem řeky Labe. Realizaci díla za téměř 100 milion korun provede na základě výběrového řízení společnost PRAGIS a.s. s tím, že celá stavba bude hotova nejpozději patnáct měsíců po předání staveniště, které proběhne v září 2020,“ řekl předseda představenstva VKM Radek Větrovec s tím, že autorem projektové dokumentace technicky náročné stavby je firma Sweco Hydroprojekt a.s.

Shybku, tedy vedení vodovodního přivaděče pod korytem řeky, tvoří dvouramenné potrubí, přes které denně protéká až 30 milionů litrů pitné vody z pramenišť na Mělnicku. Jedno rameno je dnes již nefunkční a druhé je ve velmi špatném technickém stavu. „Pokud by tedy došlo k nějaké poruše, desetitisíce lidí by se rázem ocitly bez vody a vodohospodáři v neřešitelné situaci. Proto Svazek měst a obcí VKM jako zástupce největší skupiny akcionářů podpořil přípravu tohoto zásadního projektu a tato příprava je dnešním dnem završena,“ doplnil předseda svazku a starosta Líbeznice Martin Kupka.

Obnova shybky je zařazena mezi první projekty, k jejichž částečnému financování se přihlásilo Ministerstvo zemědělství prostřednictvím nového dotačního titulu. Ten vznikl na základě debaty o ochraně obyvatelstva před dopady klimatických změn, vedené mezi Asociací vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury (VKM je zakládajícím členem) a ministerstvem.

Stát se konkrétními činy přihlásil k spoluzodpovědnosti za zajištění pitné vody v kritických obdobích. Současná spolupráce Ministerstva zemědělství, asociace vlastníků (AVPVI) a sdružení SOVAK vede ke konkrétním výsledkům, které vodárenským společnostem umožňuje realizovat konkrétní projekty. Posun z časů debat a studií k realizaci staveb, jako je například obnova shybky v Obříství je vynikající zprávou pro vodohospodáře a hlavně pro všechny, kdo pitnou vodu potřebují,“ uvedl ředitel VKM Josef Živnůstek.

Průběh stavby:

Vlastní podchod pod dnem řeky Labe bude proveden pomocí ražby mikrotunelováním s použitím plně mechanizovaného razícího štítu s čelním rozpojováním a hydraulickým odtěžováním zeminy o průměru 1,2 metru.

 • Na březích řeky bude pod ochranou štětovnicových stěn zřízena startovací a cílová jáma, obě o hloubce cca 11 metrů. S ohledem na inženýrsko-geologické podmínky je bude nutno provést s předvrtáním;
 • Do startovací jámy bude osazeno mikrotunelážní zařízení – hydraulická razící souprava, vybavení pro čerpání směsi a separaci materiálu, mazací vybavení a další;
 • Do hrubého výlomu vytvořeného razicím štítem, jsou hydraulicky zatlačovány ocelové trouby o vnějším průměru 1219 milimetrů;
 • Uvolněný (vyražený) materiál je ve směsi s vodou odváděn z tunelu ven do separačního zařízení na povrchu;
 • Ocelové chráničky budou tvořit dočasné zajištění výrubu a umožní vtažení vlastního vodovodního potrubí DN 800;
 • Po zatažení vodovodního potrubí a jeho fixaci dojde k vyplnění prostoru mezi chráničkou a vlastní trubkou minerální vodonepropustnou směsí;
 • Po vytvrdnutí suspenze bude soustava – ocelová chránička, vodovodní potrubí a výplň – tvořit spolupůsobící, v příčném směru tuhý a nedeformovatelný celek;
 • Ve stávajících armaturních šachtách budou vybourány prostupy a nová shybka bude propojena s rozvody v armaturních komorách.

Startovací jáma a koncová jáma budou po napojení potrubních větví na potrubí v chráničce zrušeny a zasypány, ocelové vystrojení bude demontováno.

Autor: (red) 1. zprávy

  Ze státní fondu dopravní infrastruktury půjde nejvíce peněz na obchvat Kralup nad Vltavou

 2. zprávy

  Radní kraje schválili dalších 50 žádostí o kotlíkové dotace

 3. krimi

  POZOR! Návnady na psy rozmísťuje ve Slaném zatím neznámý pachatel

 4. zprávy

  Fenka trpěla celou noc bez vody a jídla uvázaná k zátarasu u výkopu v Kladně

 5. pozvánka

  Ve čtvrtek zahájil Kladenský zámek výstavu: Jiří Hanke- 50 let s fotografií

 6. krimi

  Starosta Smečna se zasloužil o Pol Point pro své občany

 7. video

  Blikající majáky v Kladně i v celé ČR symbolizovaly blížící se pomoc obětem trestných činů

 8. zprávy

  V Zoopark Zájezd hledají nové kolegy, na stálo i na brigádu

 9. pozvánka

  Vepřové hody, skokové závody, dančí stezka, možnost najít si kamínek, to vše o víkendu v Královickém dvoře

 10. zprávy

  Středočeská vědecká knihovna v Kladně připravila jarní prázdniny plné komiksů

 11. zprávy

  Ve čtvrtek 22. února si v Kladně připomenou smutné výročí

 12. info z radnice

  Slaný nabízí formou dražby dva pozemky v budoucí klidné čtvrti

 13. krimi

  Městská policie Slaný musela zakročit proti dvěma agresivním osobám

 14. zprávy

  Hledáte smysluplné uplatnění? Základka ve Svárově hledá posily

 15. info z radnice

  Trhovec ukončil smlouvu se Slaném, dal tím prostor mnoha jiným

 16. zprávy

  Svatbu snů pro vás připraví v Královickém dvoře, již jen 10 termínů pro tento rok

 17. sport

  Kladno má špičkové sportovce, jděte je podpořit a od nás víte kdy a kam

 18. zprávy

  Kanonýři Kladno rozstříleli Brňáky, odjeli s drtivou porážkou, propukly velké oslavy

 19. zprávy

  Protesty zemědělců sílí. Z Vítova u Slaného jich na Prahu vyrazilo víc než 150

 20. info z radnice

  Revize katastru nemovitostí v Kladně začne v dubnu, potrvá až do konce roku 2026