Teplárna Kladno Roebels Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • SAMK
 • Teplárna Kladno

V Kladně byla podepsána smlouva na opravu vodovodu pod korytem Labe

Čtvrtek, 3. září 2020 07:40

Vodovodní přivaděč pod řekou Labe u Obříství na Mělnicku se konečně dočká obnovy. V úterý 1. září byla slavnostně podepsána smlouva o zhotovení stavby. Vodárny Kladno – Mělník tak dostanou dodávku pitné vody pro dvě stě tisíc obyvatel mimo riziko.

Foto: Lenka Kozlová

„Spolehlivé zásobování kvalitní pitnou vodou je pro nás všechny naprosto klíčová záležitost. A bez spolehlivé a kvalitní vodohospodářské infrastruktury to samozřejmě nejde. O to více jsem rád, že VKM zahájí první práce už v září. Nemůžeme připustit, abychom se ocitli bez dodávek pitné vody pro obyvatele. Vývoj posledních let ukazuje, že zejména v letních měsících její spotřeba bohužel začala převyšovat kapacitu stávajících zdrojů, investice do přivaděče pitné vody jsou zcela nezbytné a cením si i získání dotací ze strany Ministerstva zemědělství,“ informoval primátor Kladna Dan Jiránek.

„Stavba bude provedena unikátní metodou mikrotuneláže pod korytem řeky Labe. Realizaci díla za téměř 100 milion korun provede na základě výběrového řízení společnost PRAGIS a.s. s tím, že celá stavba bude hotova nejpozději patnáct měsíců po předání staveniště, které proběhne v září 2020,“ řekl předseda představenstva VKM Radek Větrovec s tím, že autorem projektové dokumentace technicky náročné stavby je firma Sweco Hydroprojekt a.s.

Shybku, tedy vedení vodovodního přivaděče pod korytem řeky, tvoří dvouramenné potrubí, přes které denně protéká až 30 milionů litrů pitné vody z pramenišť na Mělnicku. Jedno rameno je dnes již nefunkční a druhé je ve velmi špatném technickém stavu. „Pokud by tedy došlo k nějaké poruše, desetitisíce lidí by se rázem ocitly bez vody a vodohospodáři v neřešitelné situaci. Proto Svazek měst a obcí VKM jako zástupce největší skupiny akcionářů podpořil přípravu tohoto zásadního projektu a tato příprava je dnešním dnem završena,“ doplnil předseda svazku a starosta Líbeznice Martin Kupka.

Obnova shybky je zařazena mezi první projekty, k jejichž částečnému financování se přihlásilo Ministerstvo zemědělství prostřednictvím nového dotačního titulu. Ten vznikl na základě debaty o ochraně obyvatelstva před dopady klimatických změn, vedené mezi Asociací vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury (VKM je zakládajícím členem) a ministerstvem.

Stát se konkrétními činy přihlásil k spoluzodpovědnosti za zajištění pitné vody v kritických obdobích. Současná spolupráce Ministerstva zemědělství, asociace vlastníků (AVPVI) a sdružení SOVAK vede ke konkrétním výsledkům, které vodárenským společnostem umožňuje realizovat konkrétní projekty. Posun z časů debat a studií k realizaci staveb, jako je například obnova shybky v Obříství je vynikající zprávou pro vodohospodáře a hlavně pro všechny, kdo pitnou vodu potřebují,“ uvedl ředitel VKM Josef Živnůstek.

Průběh stavby:

Vlastní podchod pod dnem řeky Labe bude proveden pomocí ražby mikrotunelováním s použitím plně mechanizovaného razícího štítu s čelním rozpojováním a hydraulickým odtěžováním zeminy o průměru 1,2 metru.

 • Na březích řeky bude pod ochranou štětovnicových stěn zřízena startovací a cílová jáma, obě o hloubce cca 11 metrů. S ohledem na inženýrsko-geologické podmínky je bude nutno provést s předvrtáním;
 • Do startovací jámy bude osazeno mikrotunelážní zařízení – hydraulická razící souprava, vybavení pro čerpání směsi a separaci materiálu, mazací vybavení a další;
 • Do hrubého výlomu vytvořeného razicím štítem, jsou hydraulicky zatlačovány ocelové trouby o vnějším průměru 1219 milimetrů;
 • Uvolněný (vyražený) materiál je ve směsi s vodou odváděn z tunelu ven do separačního zařízení na povrchu;
 • Ocelové chráničky budou tvořit dočasné zajištění výrubu a umožní vtažení vlastního vodovodního potrubí DN 800;
 • Po zatažení vodovodního potrubí a jeho fixaci dojde k vyplnění prostoru mezi chráničkou a vlastní trubkou minerální vodonepropustnou směsí;
 • Po vytvrdnutí suspenze bude soustava – ocelová chránička, vodovodní potrubí a výplň – tvořit spolupůsobící, v příčném směru tuhý a nedeformovatelný celek;
 • Ve stávajících armaturních šachtách budou vybourány prostupy a nová shybka bude propojena s rozvody v armaturních komorách.

Startovací jáma a koncová jáma budou po napojení potrubních větví na potrubí v chráničce zrušeny a zasypány, ocelové vystrojení bude demontováno.

Autor: (red) 1. zprávy

  Na rozdělovském věžáku vznikne ještě letos vyhlídka

 2. zprávy

  Během a procházkou pro miminka do dlaně můžete podpořit kladenskou nemocnici

 3. krimi

  V Kladně zmizelo ze sklepa elektrokolo, policie hledá svědky

 4. zprávy

  Sportovní areály města Kladna otevřely další sportoviště

 5. zprávy

  Nepodceňujte přezutí zimních pneumatik na letní

 6. krimi

  Anonym nahlásil bombu v budově kladenského soudu

 7. zprávy

  Slaný chce vybudovat kulturně-vzdělávací centrum a knihovnu, požádá o dotaci

 8. krimi

  V Kladně vyděsil pes mladou slečnu při venčení mazlíčka

 9. video

  Kladenská škole E. Beneše se přidala k výzvě Jerusalema Challenge

 10. zprávy

  Řidiči pozor! Ve středu jezděte s lehkou nohou. Policie bude měřit na 800 místech

 11. zprávy

  V Kačici se opět uhnízdili čápi, domovem je jim opravený komín

 12. zprávy

  Slánští zastupitelé rozhodli o budoucnosti městské plovárny

 13. krimi

  V Kladně si ke svému lupu vyhlédl zloděj stánek s občerstvením

 14. video

  Kladenská ZUŠ natočila prezentační videa – Žesťové nástroje

 15. krimi

  Krkavčí otec zapomněl, že má děti. Na alimentech dluží 69 tisíc

 16. zprávy

  Od června se v Kladně mění provozní doba na poštách

 17. foto

  FOTO: Rytíři neuspěli doma ani podruhé a do Jihlavy pojedou v těžké pozici

 18. foto

  Ve Slaném boural řidič čtyřkolky, se zraněním byl převezen do Motola

 19. krimi

  V kladenském Centralu kradl recidivista, byl přistižen při činu

 20. zprávy

  Středočeští školáci patří mezi nejlepší ve finanční gramotnosti