ČSAD KLADNO
  • Kladno
  • Rebuy Stars
  • Den otevřených dveří

Ve slánském muzeu bude k vidění výstava unikátních archeologických nálezů

Čtvrtek, 27. srpna 2020 07:15

Od konce října se budete moci ve slánském Vlastivědném muzeu pokochat pohledem na jedinečné archeologické nálezy, které byly objeveny při stavbě obchvatu I/16 na trase Slaný – Velvary. Těšit se tak můžete na artefakty a jiné nálezy z období pozdní doby kamenné, doby bronzové, starší i mladší doby železné, středověku a začátku novověku.

Foto: Jaroslav Řídký

Výpravná výstava ponese název Třináct kilometrů objevů a její podtitul se jmenuje Příběhy skryté pod zemí. Zahájena bude 21. října v 18 hodin, odborná i laická veřejnost ji bude moci navštívit do září 2021.

Archeologické nálezy sídlištního i pohřebního charakteru z různých období pravěku i středověku byly odkryty při stavbě severního obchvatu I/16 na trase Slaný – Velvary. První etapa obchvatu byla zprovozněna vloni na podzim. Druhá etapa, tedy celý obchvat, pak bude zprovozněna v letošním roce na podzim, tedy ve stejném období, kdy budou představeny i výsledky archeologického výzkumu formou výstavy.

Veřejnost se může těšit na artefakty a jiné nálezy z období pozdní doby kamenné, doby bronzové, starší i mladší doby železné, středověku a začátku novověku. Vystaveny budou předměty denní potřeby jako například keramické nádoby, kovové a kostěné artefakty šperky a ozdoby, ale například i replika oděvu keltské ženy vytvořeného podle nálezu u Hobšovic. Zajímavým doplňkem bude jistě i pokus o 3D rekonstrukci některých objevených archeologických situací.

Výstavu pro slánské muzeum připravuje Archeologický ústav Akademie věd ČR Praha, v. v. i., ve spolupráci s Městem Slaný, Českou společností archeologickou, o. p. s, Národním muzeem a dalšími subjekty za finanční podpory Středočeského kraje.

Autor: (red)