Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Na Sítné se v pondělí začne s rekonstrukcí parkoviště

Pátek, 21. srpna 2020 12:27

Práce na nových parkovacích místech v blízkosti kulturního domu v Kladně na Sítné začnou už v pondělí 24. srpna. Rekonstrukce, která bude trvat tři měsíce, vyjde radnici na 7,5 milionů korun a parkovací plocha se dočká kompletní renovace. Asfalt bude vyměněn za vsakovací povrch a přibyde 36 nových parkovacích míst. Bezbariérové chodníky zajistí větší bezpečnost a budou vysazeny nové stromy.

Na Sítné se v pondělí začne s rekonstrukcí parkoviště (Foto: KL)

„Stávající parkoviště je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, rekonstrukce mimo jiné přinese i jeho rozšíření o dalších 36 parkovacích míst, která jsou ve městě potřeba. Současný asfaltový povrch parkovacích ploch nahradí vsakovací dlažba, abychom zabránili odtoku dešťové vody,“ říká primátor Dan Jiránek a dodává: „Práce budou probíhat ve fázích a v lokalitě chceme zachovat maximální možnosti parkování. Nejprve se začne v místě, kde se dnes nachází travnatý pás a současnou kapacitu parkoviště tak dočasně snížíme pouze o čtrnáct míst.“

„Nejdříve je nutno zjistit stav a trasy inženýrských sítí pod budoucím parkovištěm, první práce budou zahájeny v pondělí 24. srpna. Po odstranění stávajícího povrchu bude postupně probíhat pokládka vsakovací dlažby a samozřejmě také nové chodníky, které budou respektovat potřeby osob se sníženou pohyblivostí. Celé parkoviště je řešeno bezbariérově včetně navazujících chodníků, ty budou opatřeny vodícími prvky pro zrakově postižené,“ dodává radní Oldřich Černý. 

Do rozšířeného prostoru parkoviště budou instalovány nové stožáry veřejného osvětlení s LED svítidly, která bude možné prostřednictvím připojení ke SMART technologiím individuálně stmívat. Současně je uvažováno s monitoringem obsazenosti parkovacích míst, pro informování občanů o aktuální zaplněnosti parkoviště.

V rámci rekonstrukce budou u dvou parkovacích míst provedeny stavební přípravy pro možné budoucí osazení nabíjecími stanicemi pro elektromobily. Poté bude mít parkoviště na Sítné kapacitu celkem 93 stání, z toho pět pro tělesně postižené.

Autor: (red)