Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

VIDEO: Přípravy na modernizaci železniční trati jsou o kus dál

Středa, 12. srpna 2020 12:11

Modernizace železniční trati na trase Kladno – Praha získává konkrétnější podobu. Tu můžete vidět ve vizualizaci, kterou si nechala připravit Správa železnic.Obyvatelé Kladna mohou od začátku června využívat železniční spojení až do centra hlavního města. Vlaky se znovu vrátily na historický Negrelliho viadukt, který prošel v uplynulých třech letech největší rekonstrukcí za dobu své 170 let trvající existence. Tato stavba byla první z celého souboru investičních akcí Správy železnic, na jejichž konci bude jak rychlejší a častější spojení Prahy s Kladnem, tak i napojení Letiště Václava Havla na metropolitní železnici. K letištním terminálům se tak přímo vlakem dostanou v budoucnu také Kladeňáci. Významně pokročila i příprava modernizace trati na samotném území města.

Železnice v největším středočeském městě projde v nejbližších letech výraznou proměnou. Správa železnic zde v úzké spolupráci s vedením města připravuje dva rozsáhlé infrastrukturní projekty, které jsou součástí modernizace trati Praha – úsek Kladno – Kladno – Ostrovec a současně vybudování odbočky na Letiště Václava Havla. Jejím výsledkem bude mimo jiné výrazně rychlejší vlakové spojení s metropolí, zajišťované moderními elektrickými vlakovými soupravami.

Dvoukolejka napříč Kladnem

Největšího města ve Středočeském kraji se týkají hned dva projekty. Výrazně postoupila příprava projektu s názvem Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně). Poté, co získala územní rozhodnutí, pro ni v současné době vzniká dokumentace pro stavební povolení, tedy projektová dokumentace, jejíž součástí je i vypracování projektu.

Na konci příštího roku začne Správa železnic hledat zhotovitele samotných prací. Modernizace trati spočívá především ve výstavbě druhé koleje a úpravě železničních stanic a zastávek. Významně se zvýší bezpečnost a komfort přepravy a také dopravní obslužnost města i regionu. Všechna nádraží budou bezbariérová, vybrané železniční přejezdy nahradí mimoúrovňová křížení a trať bude vybavena moderním zabezpečovacím a sdělovacím zařízením. Součástí investice je také vybudování dvou parkovišť P+R s téměř 300 parkovacími místy u stanice Kladno. Protihlukové stěny musejí být kvůli použití moderních kolejových absorbérů realizovány jen v okolí zastávky Kladno-Ostrovec, a to pouze ve velmi malém rozsahu.

„Modernizovaná trať a doprovodné investice velmi zkvalitní dopravní propojení celé lokality. Na své si přijdou i cyklisté, protože na plánovaném parkovišti B+R (bike + ride) budou moci v bezprostřední blízkosti stanice Kladno město zaparkovat až 84 jízdních kol. Díky spolupráci s městem a dalšími partnery je projekt také koordinován s plánovanou cyklostezkou Kladno – Praha-Bubny,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Jak dodává, v rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracuje státní organizace s kladenskou radnicí zejména na podobě zastávky Kladno-město.

Pohodlný nástup do vlaků ve stanici i na zastávkách

Největší proměnou projde stanice Kladno, kde vzniknou dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště, dlouhá 200 až 230 metrů. Nejdelší z nich, třetí nástupiště umožní spojování a rozpojování souprav. Výška nástupní hrany bude 550 milimetrů nad kolejí, díky čemuž budou moci cestující pohodlně nastupovat do moderních vlakových souprav. „Mimoúrovňový přístup na nástupiště povede podchodem. Jeho bezbariérovost zajistí kombinace schodišť, výtahů a eskalátorů. Podchod bude protažen pod přednádražním prostorem směrem ke kročehlavskému sídlišti, před výpravní budovou bude možný přestup na městské autobusy. Rekonstrukcí projde na největším kladenském nádraží i výpravní budova,“ představil plány kladenský primátor Dan Jiránek.

V zastávkách Kladno město a Kladno-Ostrovec jsou navržena vždy dvě vnější nástupiště s délkou nástupní hrany kolem 230 metrů, opět v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Mimoúrovňový přístup na přesunutá nástupiště zastávky Kladno město bude přímo z chodníků silničního nadjezdu po schodištích a eskalátorech, bezbariérový přístup zajistí výtahy. U zastávky Kladno-Ostrovec vznikne podchod se schodištěm a šikmými chodníky. Nové podchody ve stanici Kladno a na zastávce Kladno-Ostrovec povedou pod celou tratí a mimoúrovňově propojí přilehlé lokality. Obyvatelé Kročehlav se tak například dostanou lépe na Kožovou horu bez nutnosti obcházet areál nádraží. Práce na čtyřkilometrovém úseku napříč městem potrvají dva roky, celkové investiční náklady přesahují 3,2 miliardy korun.

Díky přeložkám se zrychlí až na 140 km/h

Cílem druhé stavby, nazvané Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo), je zdvoukolejnění a elektrizace traťového úseku z Prahy-Ruzyně do Kladna. V rámci její realizace se kompletně přestaví stanice Hostivice a Jeneč, dnešní stanice Unhošť se zruší a nahradí ji zastávka Malé Přítočno na nově postavené přeložce. Zastávka Pavlov projde rekonstrukcí, nově vzniknou zastávky Hostivice-Jeneček a Pletený Újezd. Nový železniční spodek a svršek, narovnání oblouků s využitím přeložek a moderní zabezpečovací zařízení s dálkovým řízením provozu umožní zvýšit rychlost vlaků až na 140 kilometrů v hodině.

Železniční přejezdy na nejfrekventovanějších komunikacích se zruší a nahradí mimoúrovňovými kříženími silnice a železnice. Zahájení prací mezi stanicemi Praha-Ruzyně a Kladno se předpokládá na přelomu let 2021 a 2022, potrvají celkem tři roky. Náklady dosáhnou výše pěti miliard korun.

Modernizace trati Praha – Kladno

Připojení Letiště Václava Havla je jedním z největších dopravních projektů v České republice, reprezentuje nezbytnou infrastrukturní odpověď na předpokládaný rozvoj letecké dopravy. Modernizace poslední přípražské trati zařadí hlavní město i Kladno mezi moderní evropské aglomerace s železničním napojením letiště.

Nová mimoúrovňová křížení na území města

  • Silniční podjezd v ulici Wolkerova
  • Silniční podjezd v ulici Jateční
  • Podchod nádraží Kladno
  • Podchod Sletiště
  • Podchod nádraží Ostrovec

Plánovaná křížení v režii města

  • Silniční nadjezd Jutská
  • Lávka pro pěší Klikorkova (původně plánovaný podchod naráží na potíže v podloží)

Další související projekty v režii města

  • Kladenská drážní cesta pro pěší a cyklisty – vnitroměstský úsek

Autor: (red)