Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Poslanec Petr Bendl bojuje za ohrožené koně ze Žiliny

Pondělí, 10. srpna 2020 08:15

Kauza Dity Kunové ze Žiliny na Kladensku se táhne již několik let. Tato žena chová na pronajatém pozemku koně, které nevykazují známky dobré péče. Zvířata jsou vyhublá a údajně nemají dostatek potravy ani vody. Celá věc vygradovala poslední červencovou neděli, kdy veterinářka musela jednoho koně uspat. Poslanec Petr Bendl se nyní snaží zasadit o to, aby chovatelce byli koně odebráni.

Poslanec Petr Bendl (Foto: KL)

Do rozdmýchání kauzy se pustila i zastupitelka obce Zdeňka Šenkiová, když náhodně našla před stájemi na kost vyhublou, zuboženou ležící kobylu. Na místo proto okamžitě zavolala veterinářku, která byla nucena, vzhledem k zdravotnímu stavu zvířete, kobylu uspat. Do Žiliny byli přivoláni také policisté. „Poslední červencovou neděli byli v Žilině policisté ze Stochova. Případ, který je řešen jako podezření z týrání zvířat, byl předán kriminalistům. Pokud se podezření prokáže, hrozí chovatelce trest odnětí svobody v délce trvání od dvou do šesti let,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Nováková.

Dita Kunová se hájí tím, že zvířatům prý nic nechybí. Podle jejích slov mají dostatek potravy i vody. Chovatelka také upozorňuje na fakt, že se stará převážně o koně přestárlé, problémové a nemocné, které by nikdo jiný nechtěl, a skončili by na jatkách. Zároveň si stěžuje, že místní jí dělají naschvály úmyslným vypínáním ohradníků a koně se poté rozutečou po vsi. S tím ovšem občané Žiliny nesouhlasí. Říkají, že zvířata jsou hladová, a proto se snaží uprchnout za potravou.

O celou věc se intenzivně zajímá i poslanec Petr Bendl, kterému jsou koně vším. Ten je v jednání s Krajskou veterinární správou, která by mohla dát městu Kladnu doporučení, aby Kunové byla zvířata odebrána a umístěna do vhodnějšího prostředí. „Z podkladů, které jsem obdržel od starosty Hamouze a jeho zástupce Melichara, je jasné, že docházelo k porušování zákona, a to opakovaně,“ míní Petr Bendl a dodává: „Na základě stížností obce, jednotlivých občanů i z podnětů policie bylo ve správních řízeních opakovaně uděleno paní Kunové několik sankcí od úrovně 10 tisíc a výše.“

Poslední kontrola Krajské veterinární správy, která se před několika dny u Dity Kunové uskutečnila, ještě nebyla ukončena a stále probíhá. Chovatelka byla pozvána na kladenskou pobočku, kde měla doložit dokumentaci koní. „Paní Kunová se sice na kontrolu dostavila, ale všechny požadované dokumenty nepředložila, což Krajská veterinární správa nadále požaduje,“ sdělil poslanec Bendl.

„Již jsem také telefonicky oslovil tajemníka Magistrátu města Kladna a vedoucího Odboru životního prostředí Radovana Vítu. Potvrdil jsem jim neutěšený stav chovu koní, jehož výsledkem bylo správní řízení a zájem situaci vyřešit ve prospěch zlepšení životních podmínek zvířat. Avizoval jsem také mou žádost, kterou podávám informace v celé kauze s prosbou, aby magistrát v případě doporučení Krajské veterinární správy bezodkladně zasáhl,“ říká Petr Bendl.

„Domnívám se, že opakované porušování zákona je dostatečným argumentem pro odebrání koní. A to pomíjím další skutečnosti, jako nezajištěné zásoby, omezení přístupu k vodě, nedořešený případ nedávno uhynulého koně a podobně. Důležitý bude závěr kontroly Krajské veterinární správy. Pevně věřím, že argumentů zasáhnout je dostatek,“ uzavřel poslanec Bendl.

Autor: (mv)