Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Ve Slaném začali s obnovou kanalizací a vodovodů

Pátek, 7. srpna 2020 07:15

V polovině minulého měsíce začala ve Slaném výstavba kanalizace a výměna vodovodu v Havířské ulici. Obnova kanalizace v ulicích Tyršova a Plynárenská bude zahájena v druhé polovině srpna. S tím budou spojeny uzavírky v dopravě. Objízdné trasy budou po přilehlých komunikacích. Předpokládané ukončení akcí by mělo být do konce letošního října.

Ve Slaném začali s obnovou kanalizací a vodovodů (Foto: KL)

Ve Slaném se pustili do obnovy kanalizací a vodovodů, které jsou v majetku města. Jedná se o tři akce, které postupně omezí provoz v ulicích Havířská, Tyršova a Plynárenská. Tyto kanalizace vyhodnotil jejich provozovatel v plánu obnovy jako akce s nejvyšší prioritou vzhledem k jejich špatnému technickému stavu. Je tedy v zájmu města, jako vlastníka technické infrastruktury, provedení jejich obnovy, aby se předešlo havarijní situaci, která by mohla v budoucnu nastat.

V Havířské ulici se práce rozjely v polovině července a jejich dokončení je plánováno na konec října. Za tu dobu se vybuduje kanalizace a vymění vodovodní potrubí v délce necelých 101 metrů. Součástí projektu je i pět revizních kanalizačních šachet, šest domovních přípojek a jedna dešťová vpusť. Celkový náklad stavby je sjednán na 3,8 milionu korun.

V Plynárenské ulici se předpokládá zahájení stavby ve druhé polovině srpna. Hotovo by pak mělo být do 30. října. V tomto časovém rozmezí se provede obnova dvou stávajících kanalizačních stok. Jedna v délce 109 metrů, jejíž součástí je přepojení šesti kusů kanalizačních přípojek a čtyři kusy uliční vpusti. Druhá stoka je potom v délce necelých 47 metrů s šesti kanalizačními přípojkami. Bohužel se přímo nad kanalizací nachází několik vzrostlých stromů. Ty budou muset být pokáceny. Jako náhradu, po dokončení prací, budou v lokalitě vysazeny stromy jiné, a to tak, aby již nezasahovaly do ochranného pásma inženýrských sítí. Celkový náklad stavby je sjednán na 5,5 milionu korun. 

V Tyršově ulici by se mělo začít s obnovou kanalizace v první polovině srpna. Dokončení je poté naplánováno na 30. října. V tomto období se zde opraví kanalizace ve stávající trase o délce 64 metrů. Součástí bude i připojení osmi domovních přípojek a jeden kus uliční vpusti. V řešeném úseku bude uzavřena polovina komunikace včetně chodníku. Přístupy k jednotlivým nemovitostem budou zajištěny. Celkový náklad stavby je sjednán na 1,7 milionu korun.

„Město Slaný výtěžek z pronájmu vodohospodářské infrastruktury ukládá do fondu na obnovu vodovodů a kanalizací, který následně slouží právě k financování zmíněných investic. Obnova kanalizačního řadu je věc tak trochu nevděčná, ale přitom velmi nutná, aby v budoucnu nedocházelo k častým haváriím a únikům vody. Proto si dovolím požádat občany města o trpělivost,“ řekl starosta Martin Hrabánek.

Autor: (mv, kh)