Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladno chce využít brownfield k rozvoji města

Pátek, 7. srpna 2020 07:30

Třetinu kladenského území tvoří brownfield. Areál bývalé hutě Poldi je nevyužívaným územím již mnoho let. Město nyní plánuje tyto prostory využít pro rozvoj. V areálu kasáren se plánuje vzdělávací centrum, v prostorách bývalé Poldovky by mohl vzniknout nový high-tech park, intenzivní využití stávajících brownfieldů pomůže životnímu prostředí ve městě a likvidaci starých zátěží.

Kladno chce využít brownfield k rozvoji města (Foto: Archiv Lukáše Hanese)

Areál bývalé Poldi v Kladně je nevyužívaným brownfieldem už mnoho let. Obrovský prostor s kontaminovanou půdou se navíc rozpadl do desítek částí s mnoha vlastníky. Velkou část tohoto území se už díky spolupráci města s vlastníkem pozemku podařilo sanovat a je připravena k opětovnému využití. Město spolu s majitelem velké části pozemků již pracuje na rozvoji infrastruktury v průmyslové zóně. Řeší se dopravní situace, opravy silnic, plánuje se zde odklon kamionové dopravy, inženýrské sítě a vznikl také záměr využití velkou část brownfieldu pro komerční účely.

„S investorem máme uzavřené memorandum, ve kterém se zavazuje do území směřovat podniky s vyšší přidanou hodnotu. Nyní ještě nemůžeme prozradit konkrétní jména, ale bavíme se primárně o firmách z oblasti IT, výzkumu a vývoje. To je směr, kterým chceme Kladno rozvíjet a který budeme do budoucna podporovat,“ říká radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

„Projekt pod názvem CITY PARK KLADNO na území o rozloze 237 355 metrů čtverečních do města přinese více než 2000 pracovních míst. Nový high-tech park bude mít prostory pro standardní provozy IT firmy a výzkumné organizace. Celý projekt zároveň zajistí další sanaci kontaminovaných pozemků,“ uvedl primátor Kladna Dan Jiránek.

Brownfieldy nabízí městu obrovský potenciál. Opuštěné areály totiž mohou přinést nové příležitosti bez potřeby zabírat další plochy v nezastavěné části města. „Iniciativa, jak znovu oživit kdysi produktivní část Kladna, je samozřejmě velmi vítána a pokud se vše podaří zrealizovat, projekt oživí nejen brownfield, ale také pomůže ekonomice města, zaměstná tisíce lidí a v neposlední řadě bude odstraněna další část ekologické zátěže, které Kladno trápí již desítky let,” uvedl radní Petr Drnec, který má revitalizaci areálu bývalé Poldi v gesci.

Kladenští radní se občas také setkávají s nápady, aby toto nevyužívané průmyslové území bylo rozšiřováno a vznikala v něm bytová zástavba. To však není možné. „Sanace území je extrémně finančně náročná, a to se bavíme vždy na úrovni sanace pro průmysl. Znečištění je tak rozsáhlé, že nikdo nezaplatí sanaci na úroveň pro bydlení. I tak je dané území ohromnou příležitostí pro rozvoj Kladna a má smysl se koncepčně věnovat jeho rozvoji,“ dodal závěrem radní Lukáš Hanes.

Autor: (red)