ČSAD KLADNO
 • Rebuy Stars
 • Ples města Kladna
 • Den otevřených dveří

V Kladně se do rozvoje strategie města zapojí sami občané

Středa, 5. srpna 2020 07:30

Od poloviny letošního srpna se budou moci sami občané Kladna zapojit do dlouhodobého rozvoje města. Nejprve se uskuteční dotazníkové šetření.

V Kladně se do rozvoje strategie města zapojí sami občané (Foto: Michal Moravec – MMK)

Strategie udržitelného rozvoje města se bude zabývat návrhem celkového rozvoje města do roku 2030 s výhledem do roku 2050. Bude plnit roli dlouhodobé koncepce pro oblast energetiky, klimatu, dopravy, životního prostředí, podnikání a trhu práce, školství, sociálních služeb, zdraví, kultury a sportu či například digitalizace.

„Vize by měla jasně ukázat směřování města, to, čeho chceme dosáhnout v další dekádě. Aby byly vize, cíle i celková strategie skutečně vitálním podkladem plánování a rozhodování města, musí být do přípravy a jejich naplnění zapojen nejen úřad, ale také všichni, kterým na budoucnosti našeho města záleží, včetně podnikatelských subjektů, spolků i samotných občanů. Budeme velmi rádi, pokud se k přípravě připojí co nejvíce zájemců,“ vyzval primátor Dan Jiránek.

Součástí zpracování strategie bude také návrh investičního plánu, který by měl obsahovat návrh projektových záměrů a umožní sledovat a neustále vyhodnocovat investiční příležitosti a dostupné zdroje.

Vlastní prostředky města nebudou dostačující, a investiční strategie tak hraje klíčovou roli. „Vliv samozřejmě budou mít i negativní dopady pandemie na rozpočet města v dalších letech. Proto je nutné naplánovat budoucí investiční akce pečlivě a s využitím dostupných externích zdrojů, které se nabízejí, především dotací,“ dodal radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

„Aktuálně město sestavuje pracovní skupiny, do kterých budou pozvány subjekty zabývající se jednotlivými tématy. Na jednáních jim bude představena příprava strategie a v plánu je diskuse k silným a slabým stránkám města, bariérám rozvoje a potřebám, které vybrané subjekty na území města vidí a chtějí řešit. Začátkem podzimu bude zpracována analytická část, to je rozbor současné situace města a názorů i potřeb občanů a dalších subjektů. Následovat budou práce na strategické části tedy vizi města a návrhu opatření. Proces tvorby strategie bude dovršen v březnu 2021, a to investičním plánem,“ uvedla mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.

Pro oblast energetiky a klimatu je aktuálně zpracováván také Akční plán pro udržitelnou energii a klima Statutárního města Kladna do roku 2030 s výhledem do roku 2050.

V Kladně zpracovává také Komunitní plán sociálních služeb. Ten rozebírá potřeby uživatelů služeb sociální péče, prevenci a poradenství. „Komunitní plán je tvořen převážně formou setkávání pracovních týmů pro jednotlivá dílčí témata. Výstupem komunitního plánu bude návrh opatření, která budou reagovat na zjištěné problémy a potřeby. Dokončení se plánuje na červenec 2021,“ doplnil radní Petr Soudek.

Dotazníky budou na webu i úřadovnách

Od poloviny srpna do poloviny září se uskuteční dotazníkové šetření mezi obyvateli města, které bude využito při tvorbě strategie udržitelného rozvoje města i komunitního plánu. Dotazníky k vyplnění budou k dispozici v online podobě na webových stránkách města. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, budou k dispozici v papírové podobě na vybraných místech ve městě, kde si zájemci dotazník vyzvednou i odevzdají. Takovými místy budou Městské informační centrum, městské úřadovny ve Švermově a Dubí, pracoviště ověřování a Czech Point v Tescu nebo Oaze, a také v informační centrum magistrátu na náměstí Starosty Pavla.

Autor: (red) 1. zprávy

  Soutěž o nelevné rodiné vstupenky do Lumina parku

 2. zprávy

  Kladenská energetika přehledně v městském newsletteru

 3. zprávy

  Do Hornického skanzenu Mayrau se vrací Masopust

 4. zprávy

  Kemp vítězů míří opět do města Slaný za podpory olympioniků

 5. krimi

  Viditelnost v provozu je letošní téma akce Besipu a slánských strážníků

 6. zprávy

  Ve středních Čechách se rozjedou masopustní reje

 7. foto

  Kladenští Rytíři si pozvali na svůj led klub Miners

 8. krimi

  Kladenští strážníci předali spravedlnosti tři osoby v pátrání

 9. sport

  Ledovou plochu v Kladně pod otevřeným nebem můžete navštívit do konce ledna

 10. pozvánka

  V Kladně se chystá vernisáž výstavy Jindřicha Štreita

 11. krimi

  V jednom dni zastavili kladenští strážníci hned dvakrát mladíka s drogou v těle

 12. zprávy

  Zdravotní sestra je nedostatková. Kladenská nemocnice nabízí až půl milionu za nástup

 13. zprávy

  V únoru máte poslední možnost navštívit Lumina Park, svět statisíců světýlek

 14. sport

  Divadlo ve Slaném bylo opět dějištěm ocenění sportovců roku

 15. zprávy

  Kladensko zasypal první letošní sníh. Silničáři vyjeli se vším, co mají k dispozici

 16. pozvánka

  Poradíme vám, kde tento týden můžete fandit kladenským sportovcům

 17. zprávy

  Udělte svůj hlas osobnostem Středočeského kraje nominovaným na Cenu hejtmanky 2022

 18. zprávy

  Dan hledá nový domov, pomůžete mu?

 19. zprávy

  Slánské muzeum věnovalo vzpomínku svému významnému občanovi

 20. foto

  Další netradiční den otevřených dveří na SOŠ a SOU, Kladno, náměstí E. Beneše