Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Hospodářský výsledek kladenské nemocnice ukázal za loňský rok zisk

Čtvrtek, 30. července 2020 08:00

Oblastní nemocnice Kladno, stejně jako dalších pět nemocnic ve Středočeském kraji, v loňském roce hospodařila se ziskem. Vyplývá to z auditovaných výsledků, se kterými se seznámila Rada kraje a které budou předloženy zastupitelům kraje. Ze zisků jednotlivých zařízení budou sníženy ztráty z minulých let.

Hospodářský výsledek kladenské nemocnice ukázal za loňský rok zisk (Foto: KL)

„Podařilo se nám fungování nemocnic nastavit tak, aby byly provozně soběstačné. Do jejich vybavení, rekonstrukcí a výstavby nových oddělení investuje Středočeský kraj ročně stamilionové částky, nicméně hospodaření nemocnic je ve stavu, kdy se aktuálně dokážou obejít bez našich provozních dotací. Je to přesně ten stav, kterého jsme chtěli dlouhodobě dosáhnout,“ řekla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a dodala: „Samozřejmě se mohou vyskytnout výjimečné situace, jako byla letošní koronavirová epidemie. Z dlouhodobého hlediska je ale jednoznačným cílem odstranit veškeré provozní dotace nemocnicím a zaměřit se na jejich zdravé finanční řízení.“

Kraj investoval v loňském roce celkem 375 milionů korun do jednotlivých nemocnic. „Mezi největší investiční akce v posledních letech patřilo například dokončení rekonstrukce Gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Kolíně, rekonstrukce oddělení šestinedělí, zahájení rekonstrukce pracoviště patologické anatomie v kladenské nemocnici, rekonstrukce a modernizace operačních sálů, modernizace protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby, výstavba parkovacího domu a rekonstrukce interního pavilonu v Mladé Boleslavi, rekonstrukce interního pavilonu a zahájení stavby Rehabilitačního centra v Benešově, dokončení rekonstrukce monobloku D4, kde jsou odborné ambulance a zákrokové sálky v příbramské nemocnici a dokončení rekonstrukce objektu Dětského centra Chocerady,“ vyjmenovává hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Z řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 vyplývá hospodářský výsledek společnosti z roku 2019, jímž je zisk ve výši 40 554 640,30. Představenstvo společnosti navrhlo vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2019 následovně:

  • částka ve výši 7 136,00 korun bude použita na pokrytí jiného výsledku hospodaření minulých let
  • částka ve výši 40 547 504,30 korun bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let

Autor: (red)