Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Ve Slaném hlídají bezdomovce asistenti prevence kriminality, město chce přitvrdit v oblasti bezpečnosti

Středa, 29. července 2020 07:15

Problémy s lidmi bez domova nejsou aktuálním tématem pouze ve Slaném. Jedná se o situaci, kterou města řeší napříč celou republikou a díky absenci zákonů neexistuje jednoduchý recept. Slánští radní se proto rozhodli pro sérii opatření, která by měla napomoci tuto problematiku řešit.  

Ve Slaném hlídají bezdomovce asistenti prevence kriminality, město chce přitvrdit v oblasti bezpečnosti (Foto: KL)

Od června město Slaný získalo dotaci na úhradu nákladů spojených se zajištěním pozice asistent prevence kriminality. Oproti dřívějším rokům budou asistenti pouze dva, ale zároveň již nemusí pocházet ze sociálně vyloučené lokality. Městu se ve výběrovém řízení podařilo získat asistenty, kteří mají s řešením bezpečnostní situace již zkušenosti. Jejich hlavním aktuálním úkolem je v pravidelných intervalech obcházet především centrum města a další problematické lokality, intenzivně spolupracovat s hlídkami městské policie a upozorňovat je na nevhodné jevy.

„Po odeznění období pandemie se ve městě setkáváme s novým fenoménem, na který jsme se rozhodli reagovat. Ve městě se zvýšil počet lidí bez domova, konkrétně se jedná převážně o agenturní dělníky, kteří ztratili práci. Zaregistrovali jsme problémy, které se pokoušíme v rámci zákonem daných možností řešit, a proto jsme začali okamžitým nasazením asistentů prevence kriminality. Následovat by mělo přijetí vyhlášky, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů, prostituce a žebrání na vymezených veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení veřejného pořádku. Dále je v přípravě vyhláška na regulaci hazardních her. Pevně věřím, že zastupitelstvo města obě vyhlášky schválí a policie dostane nástroj, který ji pomůže nevhodné jevy eliminovat,“ uvedl pro Kladenské listy starosta Slaného Martin Hrabánek.

Autor: (red)