Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Podjezd ve Vodárenské se začne rekonstruovat letos na podzim

Středa, 22. července 2020 07:15

Podjezd ve Vodárenské ulici. To bylo jedno z hlavních témat kladenských politiků na Setkáních s občany. Zazněly i návrhy, že by se podjezd zasypal. To ovšem u lidí neprošlo. Proto Rada města schválila jeho rekonstrukci. Ta začne letos na podzim a bude stát řádově kolem šesti milionů.

Podjezd ve Vodárenské se začne rekonstruovat letos na podzim (Foto: KL)

Během podzimu dojde k sanaci křídel lávky, opravy zábradlí a odvodnění komunikace, na jaře příštího roku bude odstraněna stará lávka a instalována nová. „Nejprve se postaví lešení na jedné straně podjezdu, mechanicky se odstraní poškozené vrstvy betonu, zdi se nově vyprofilují, napenetrují a kompletně zatmelí. Následně se práce přesunou na druhou opěrnou zeď. Nakonec proběhne instalace nové lávky pro pěší,“ uvedla mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.

„Podjezd ve Vodárenské ulici je dopravně velmi vytíženým místem, především stabilita opěrných zdí, zábradlí a odvodnění místní komunikace potřebuje profesionální zásah. Současný stav je takový, že obě opěrné zdi jsou po mnohaletém provozu nasyceny chloridy z posypových materiálů a jejich kryt je již plošně poškozený, drolící se beton padá i do vozovky. Vzhledem k bezpečnosti je na prvním místě výměna zábradlí, následně se zahájí práce na sanaci opěrných zdí. Během sanace jednotlivých křídel bude stávající lávka běžně přístupná, nová bude na jaře jistě vítaným přínosem pro místní obyvatele, kterou hojně využívají nejen děti na cestu do blízké školy,“ řekl primátor Dan Jiránek. 

„Město již vypisuje výběrové řízení a po výběru dodavatele by sanace měla být hotova do tří měsíců. Předpokládaná cena zakázky se pohybuje řádově kolem šesti milionů. Během rekonstrukce bude provoz městské hromadné dopravy zajištěn mobilními semafory,“ dodal Oldřich Černý, náměstek primátora.

Autor: (red)