Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladno má vypracovanou studii pro náměstí Karla Kindla

Úterý, 21. července 2020 07:30

Náměstí Karla Kindla v Kladně na Bressoně by mělo projít výraznou změnou. Oddělení architektury a rozvoje města zpracovalo na základě podnětů od občanů studii a vizualizace, které ukazují na to, že stávající dopravní řešení ve formě kruhového objezdu zůstane zachované. Vzniknou bezpečné přechody pro pěší, přibude zeleň a úpravou projde i autobusová zastávka. Za ní je potom počítáno s vybudováním menší klidové zóny.

Kladno má vypracovanou studii pro náměstí Karla Kindla (Vizualizace: Město Kladno)

Návrh upravuje stávající tvar křižovatky a odstraňuje nebezpečná a kolizní místa. Vytváří zejména bezpečné pěší průchody v hlavních pěších trasách, prodlužuje délku autobusové zastávky, v místech napojení na komunikace lépe definuje přednosti v jízdě. Ve stávajících asfaltových plochách doplňuje zelené a odpočinkové plochy, zejména se jedná o veřejný prostor v jižní části křižovatky. Ten je nyní navržen v kombinaci zelených ploch, stromové výsadby a veřejného zpevněného prostoru.

„Návrh v podstatě zohledňuje to, co lidé chtěli na Setkání v minulém roce. Je tam zachován stávající dopravní režim, ale zvětší se středový kruh v objezdu. Na tomto místě se pak mohou konat akce podobně jako v minulém roce. Počítáme i s výsadbou další zeleně. Návrh také zohledňuje celkově lepší napojení pro pěší, které je tam aktuálně docela nešťastné,“ uvedl pro Kladenské listy radní Lukáš Hanes.

„Součástí je návrh úprav stávající zeleně v západní části území za autobusovou zastávkou. Upravená zastávka autobusu by měla být po rekonstrukci vstupní branou malého parkového prostoru s několika herními prvky, odpočinkovým prostorem a upravenou městskou zelení. Tento parkový prostor bude přímo navazovat na plánovanou severojižní cyklotrasu – Vítězná/Bresson,“ dodal architekt města pro veřejný prostor Ivan Bergmann, který je autorem návrhu.


Autor: (mv)