Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

V lesích okolo Kladna byla zahájena těžba napadených stromů

Čtvrtek, 16. července 2020 08:00

V kladenských lesích se začalo v důsledku probíhající kůrovcové kalamity s těžbou napadeného dřeva a jeho chemickou ochranou. V těchto místech je proto zvýšený pohyb mechanizace. Lidem je doporučeno, aby byli ostražití a těmto místům se vyvarovali.

V lesích okolo Kladna byla zahájena těžba napadených stromů (Ilustrační foto: KL)

Zákonnou povinností vlastníka lesa je činit bezodkladná opatření k odstranění a zmírnění následků napadení stromů přemnoženými škůdci. Preventivním opatřením proti dalšímu vývoji, šíření a přemnožení kůrovce je těžba napadených a odumřelých stromů, jejich asanace a odvoz z lesa.

Lesy České republiky proto upozorňují občany města Kladna na těžbu kůrovcového dříví v příměstských lesích a na s tím související zvýšený pohyb mechanizace. Těžby jsou prováděny za účelem včasné likvidace kůrovce, aby nedocházelo k jeho dalšímu šíření. V některých lokalitách může být dříví chemicky ošetřeno, proto se doporučuje nedotýkat se naskladněného dříví.

Město Kladno apeluje na všechny návštěvníky lesa, aby nevstupovali do míst, kde se kácí stromy nebo projíždí lesní technika a dochází k nakládání dříví na nákladní auta. Rodiče by také měli ohlídat své děti, aby nelezly po naskládaných kládách. Takto dočasně uskladněné dříví nebývá nijak dál zajištěno, může dojít k uvolnění klád a vzniku úrazu s těžkými následky nebo dokonce i smrti.

Autor: (red)