Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladeňáci si mohou zdarma zkontrolovat úniky tepla z budov

Středa, 15. července 2020 07:15

V březnu se na území Kladna uskutečnilo termosnímkování, díky kterému vznikla mapa celého města. Ta zvýraznila úniky tepla z jednotlivých staveb. Město nyní tuto termomapu zpřístupnilo i široké veřejnosti, a to zdarma. Můžete si tak například zkontrolovat kvalitu zateplení vašeho obydlí. Mapu naleznete na geoportálu města.

Kladeňáci si mohou zdarma zkontrolovat úniky tepla z budov (Foto: MMK)

V rámci mezinárodního projektu SPARCS, do kterého se loni zapojilo také Kladno, se začátkem března uskutečnilo takzvané termosníkování města. Letadlo s termokamerou nasnímalo během necelých pěti nočních hodin z výšky 800 metrů na tři tisíce snímků pokrývajících území města o rozloze 44 kilometrů čtverečních. „Specialisté z nich zpracovali termální ortofotomapu celého území města i s krajinnými prvky a zároveň mapu zaměřenou jen na půdorysy objektů za použití citlivější barevné škály, která zvýraznila úniky tepla z jednotlivých staveb. K dispozici jsou dvě varianty, a to černobílá a barevná. Obě mapy si nyní veřejnost může neomezeně prohlížet,“ uvedla mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.

„Termální mapy mají legendu, jak se v barevných snímcích vyznat. Obecně platí, že čím světlejší barva, tím větší tepelné záření do prostoru. Zářivě žlutá, či v černobílé variantě bílá, tedy znamená největší sálání tepla, temná naopak minimální únik. Mapu lidé musí samozřejmě brát jako zajímavou prvotní informaci, nikoliv jako certifikovaná sofistikovaná data o stavu zateplení jejich nemovitostí. Termosnímky jsou pořízeny kolmo shora, takže zájemci vidí, zda ze střechy objektu, případně podél pláště uniká teplo,“ informoval primátor Kladna Dan Jiránek.

Termomapy najdete na webu Geoportál Kladno ZDE: pod záložkou Termosnímky 2020. V mapě „Město“ vystupují nejvíce teplé objekty, kterými jsou vodní plochy či výduchy komínů. Ty byly u verze „Budovy“ odebrány a barevný klín nastaven podrobněji, aby byly u objektů vidět na barevné škále i menší teplotní rozdíly.

„V Geoportálu je vrstva s leteckou mapou označena jako „ortofotomapa“ a uživatelé si mohou najít místo, které je zajímá, pak zaškrtnout termomapu, aby si ho prohlédli okem termokamery a opačně. Pro nejlepší orientaci je však dobré mít zapnutou termomapu společně třeba s topografickou. Pod ikonou ‚i‘ najdou lidé legendu. Mapy představují obrovské množství dat, při jejich načítání tedy musí být uživatelé trpěliví,“ radí vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky Pavel Rous. Při nahlížení musí zájemci brát v potaz, že se během náletové noci měnily v čase povětrnostní podmínky, takže nemohou například srovnávat rodinný domek z jedné strany města s budovou na opačném konci. „Někdy zase viditelně žluté okraje střechy nemusí hned znamenat špatnou izolaci jejích hran, ale zbarvení může ovlivnit například fakt, že měl při snímkování někdo z domu pootevřené okno i o tři patra níž, což kamera zaznamená. Je potřeba ignorovat zářivě žluté komíny nebo vývody klimatizací,“ upozornil Pavel Rous.

Pětiletý projekt SPARCS, který je součástí většího evropského programu Evropské komise na podporu vědy a výzkumu HORIZON 2020, sdružuje v jedno společné konsorcium celkem 31 partnerských organizací ze sedmi evropských měst. „Jeho hlavní devízou je sdílení informací a zkušeností se všemi partnery,“ říká kladenský radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

Kladno si spolu s dalšími zapojenými městy – Maiou z Portugalska, Kifissií z Řecka, Reykjavíkem z Islandu a Lvovem z Ukrajiny – vytvoří vlastní vizi zvyšování životního standardu, šetrné energetické politiky, zlepšení kvality ovzduší, elektromobility a digitalizace šitou na míru lokálním potřebám.

Hlavní myšlenkou pro budoucnost je, aby města byla aktivním přispěvatelem do energetické bilance, tedy aby vyráběla během roku více elektřiny a tepelné energie, než spotřebuje, a přebytek dodávala do sítě. Municipality tak mohou postupně dosáhnout takzvané uhlíkové neutrality, kdy produkování skleníkových plynů z primárních zdrojů kompenzují vlastní výrobou energie z obnovitelných nebo druhotných zdrojů.

Kladeňáci si mohou zdarma zkontrolovat úniky tepla z budov (Foto: MMK)
Kladeňáci si mohou zdarma zkontrolovat úniky tepla z budov (Foto: MMK)
Kladeňáci si mohou zdarma zkontrolovat úniky tepla z budov (Foto: MMK)

Autor: (red)