Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Kladno podporuje komunitní kompostování

Čtvrtek, 2. července 2020 07:10

V rámci pilotního projektu Komunitní kompostování, který vyhlásilo město Kladno už na konci uplynulého roku, získali nyní dva zájemci kompostér. Ten budou využívat společně nejen se svou rodinou, ale také sousedy. Magistrát tak nabízí podporu těm obyvatelům, kterým záleží na životním prostředí.

Kladno podporuje komunitní kompostování (Foto: Michal Moravec – MMK)

Komise Rady města pro životní prostředí připravila Komunitní kompostování pro zájemce z celého Kladna. „Odpovědný přístup k odpadům je vizitkou přístupu komunity k přírodě. Dva kompostéry jsme zapůjčili zájemcům, kteří se do projektu zapojili a navrhli využití kompostéru ve svém okolí. Nakládání s biologicky rozložitelným materiálem se neřídí zákonem o odpadech, ale pouze občanským zákoníkem. Proto je iniciativa občanů v kompostování velmi záslužným krokem,“ řekl Petr Soudek, radní města Kladna a předseda Komise pro životní prostředí. „Jsem přesvědčen, že se komunitní kompostování ve městě bude postupně rozšiřovat a zájem o kompostéry poroste. Pokud se přihlásí další zájemci, jsme v rámci Komise pro životní prostředí připraveni rozmístění kompostérů v Kladně nadále podporovat,“ dodal.

„Jsem velice potěšen, že se projekt podařilo uvést v život. Jeden z kompostérů je umístěn blízko vchodu č.p. 717 v ulici Dr. Foustky a druhý u budovy TEPA v ulici Fráni Šrámka. Se zájemci o jejich provozování jsme podepsali smlouvu, která definuje pravidla kompostování, a předali klíče. Proškolení budou i ostatní členové komunity,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.

Zájemci o provoz kompostéru museli splnit několik podmínek včetně umístění kontejneru na biologický odpad. V návrhu by měli brát v potaz, že by kolem měl být dostatečný prostor na manipulaci s materiálem, nádoba by neměla nikomu překážet a místo by mělo zajistit zapojení minimálně deseti domácností z okolí. Náklady na pořízení a umístění dvou kompostérů, třicet tisíc korun, hradí radnice.

Kladno podporuje komunitní kompostování (Foto: Michal Moravec – MMK)

Autor: (red)