Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Město představilo občanům úpravu kruhového objezdu na Bressoně

Čtvrtek, 25. června 2020 07:20

Na posledním předprázdninovém setkání občanů se zástupci města se živě diskutovalo o úpravách kruhové křižovatky v Kladně na Bressoně. Město lidem představilo studii a ti ji připomínkovali. Řeč přišla také na úpravu Štechovy ulice a třídy TGM nebo i autobusového nádraží.

Na středečním Setkání s občany se jako první řešily úpravy náměstí Karla Kindla a jeho blízkého okolí. Stávající dopravní řešení ve formě kruhového objezdu tam bude zachováno, protože bylo odsouhlaseno jako nejlepší z předložených variant na veřejném projednání v roce 2019.

„Dnes bylo na pořadu dne především nové řešení náměstí Karla Kindla, které v podstatě zohledňuje to, co lidé chtěli na Setkání v minulém roce. Je tam zachován stávající dopravní režim, ale zvětší se středový kruh v objezdu. Na tomto místě se pak můžou konat například nějaké akce,“ uvedl pro Kladenské listy radní Lukáš Hanes. Na bressonské kruhové křižovatce se v minulosti konala například Sousedská sešlost. Návrh počítá i s dalšími úpravami. „Počítáme s výsadbou další zeleně a celkově lepším napojením pro pěší, které je tam aktuálně docela nešťastné,“ dodal Lukáš Hanes.

„Návrh upravuje stávající tvar křižovatky a odstraňuje nebezpečná a kolizní místa. Vytváří zejména bezpečné pěší průchody v hlavních pěších trasách, prodlužuje délku autobusové zastávky, v místech napojení na komunikace lépe definuje přednosti v jízdě. Ve stávajících asfaltových plochách doplňuje zelené a odpočinkové plochy, zejména se jedná o veřejný prostor v jižní části křižovatky. Ten je nyní navržen v kombinaci zelených ploch, stromové výsadby a veřejného zpevněného prostoru,“ prezentoval občanům studii architekt Ivan Bergmann.

Lidé na Bressoně připomínkovali například pro motoristy nedostatečně označený přechod pro chodce a požadovali také rozšíření některých chodníků v Severní ulici. Co naopak uvítali, je, že se dočkají úpravy autobusové zastávky. Za tou by měl vzniknout malý parkový prostor s herními prvky a možností odpočinku. Ten bude přímo navazovat na plánovanou severojižní cyklotrasu Vítězná – Bresson. Počítá se také se zpevněním povrchů, částečnými úpravami trasování místních komunikací a výsadbou přibližně deseti nových stromů.

Politici občanům také sdělili, jaké mají záměry například s autobusovým nádražím, právě rekonstruovanou Štechovou ulicí nebo s třídou TGM před kinem Sokol. Primátor Kladna Dan Jiránek také prozradil, že v budoucnu město počítá s úpravou světelné křižovatky v Rozdělově u Kostela, která by se měla změnit v okružní, stejně jako křižovatka ulic Vítězná, Rakovnická a Smečenská.

Autor: (kh, mv)