Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Dva dětské domovy na Kladensku se účastní projektu Sociální inkubátor

Úterý, 23. června 2020 07:20

Ve Středočeském kraji je zřízeno 18 dětských domovů, v nichž vyrůstá přibližně 500 dětí. Ročně v nich dosáhne dospělosti několik desítek mladých lidí. Právě jim je určen pilotní projekt Sociálního inkubátoru, který připravuje spolek Mimo domov. Ten pomůže mladým lidem vykročit do samostatného života. Účastní se ho i dva dětské domovy na Kladensku. V Ledcích a Unhošti.

Dva dětské domovy na Kladensku se účastní projektu Sociální inkubátor (Foto: Veronika Nováková)

Dětský domov v Ledcích se stal dějištěm pilotního projektu poprvé. Programu se zúčastnilo 15 mladých dospělých, kteří zhlédli dokumentární film Dospělým ze dne na den. Poté proběhla beseda o tom, jak vnímají budoucí přípravu na samostatný život.

„Příprava dospívajících dětí na odchod z dětského domova je v České republice nedostatečná a chybí v ní zásadní systémové prvky jako psychoterapeutická podpora, doprovázení či osoba blízká, která by jim byla oporou v prvním roce po odchodu ze zařízení,“ říká Klára Chábová, předsedkyně spolku Mimo domov. Film přibližuje napínavé příběhy mladých lidí, kteří opouštějí dětské domovy a jsou na prahu dospělosti postaveni před těžká životní rozhodnutí. Projekt Inkubátoru má za cíl s dětmi o těchto tématech diskutovat a propojovat je s odborníky a poskytovateli potřebných sociálních a terapeutických služeb, se zaměstnavateli či poskytovateli startovacího bydlení.

„Jsme rádi, že jsme se stali součástí tohoto projektu, protože palčivým problémem ve společnosti je, co s dospívajícími, kteří odchází z dětského domova. Děti, které k nám přijdou, přicházejí s obrovskou zátěží a také by chtěly mít stejné zázemí, jako ostatní děti. Bohužel startovací čára je pro ně hrozně obtížná,“ říká Roman Pejša, ředitel dětského domova Ledce.

Podle něho si řadu potřebných služeb pro své děti musí zajistit sami. „Vybudovali jsme síť zázemí, máme psycholožku, psychiatričku. Bohužel tyto odborníky si musíme hradit z vlastních prostředků a grantů, nejsou součástí rozpočtu. Přitom taková podpora by měla být pro děti v dětských domovech standardem,“ myslí si Pejša. Od loňského května provozuje domov také startovací byt pro čtyři slečny. „Byla nám udělena výjimka pro menší počet, normálně bývá pro šest až osm osob. Lidé už pochopili, že s těmi dětmi je potřeba pracovat individuálně. Ony si vaří, perou, dostávají od tety finance na nákup. Všechno si zařizují samy, úřady, občanské průkazy, brigády,“ říká Roman Pejša.

„Jsem ráda za každou organizaci, která se v našem kraji věnuje pomoci potřebným v sociální oblasti. Ať už jde o práci se seniory, zdravotně handicapovanými nebo dětmi z dětských domovů. Právě na poslední uvedenou skupinu se spolek Mimo domov intenzivně zaměřuje a těší mě, že projekt Sociálního inkubátoru, který jsme podpořili, pilotuje u nás ve Středočeském kraji,” řekla středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová. Podle ní se bude kraj snažit po vyhodnocení pilotního projektu zajistit potřebné doprovodné či terapeutické služby v potřebném rozsahu.

Autor: Veronika Nováková