Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Investoři budou nově v Kladně přispívat do rozvoje města

Čtvrtek, 18. června 2020 07:00

Rada města schválila základní parametry připravované spoluúčasti developerů na rozvoj městské infrastruktury. Investoři se tak nově budou muset přímo podílet na nákladech, které kvůli jejich výstavbě městu vzniknou. Tyto finanční prostředky budou ukládány do Fondu rozvoje města a použity například k intenzifikaci čistíren odpadních vod. 

Investoři budou nově v Kladně přispívat do rozvoje města (Ilustrační foto: KL)

Rada města schválila základní parametry připravovaných podmínek Dohod o úhradě příspěvku k plánovacím smlouvám. Podmínky pro uzavření plánovací smlouvy a Dohody se zapracují do Zásad pro výstavbu na území Kladna. Ty v současné době připravují dotčené odborné útvary magistrátu.

„Rozvojové projekty v Kladně jsou samozřejmě potřeba, nové pracovní pozice i nové bydlení podporujeme s ohledem na rozvojový potenciál daného území. Plánovací smlouvy, které upravují podmínky budoucí realizace jednotlivých projektů, budou nově obsahovat i finanční spoluúčast jednotlivých firem na službách a infrastruktuře,“ řekl primátor Dan Jiránek a dodal: „Nové stavební projekty jsou pozitivní cestou rozvoje města i okolí, ale vznikají další náklady na vodohospodářskou infrastrukturu nebo předškolní vzdělávací zařízení, které zatěžují rozpočet města. Je více než logické, aby se soukromé projekty finančně podílely i na financování potřebného rozvoje té části města, kde se budou realizovat.“

„Pravidla obsahují platbu 8500 korun na osobu na čistírnu odpadních vod a 4000 na osobu na mateřské školy, nebytových prostor se týká jen příspěvek na čističku. Co se týče částky za byt, tak podle podlahové plochy je to 14 450 až 33 150 na čistírnu a 6 800 až 15 600 na mateřské školy, přičemž nejnižší částka je na byt do výměry 40 metrů čtverečních včetně a nejvyšší na byt nad 80 metrů čtverečních,“ dodal Jiránek.

„Například investor, který bude stavět bytový dům, bude podle velikosti bytů přispívat asi 35 tisíc do fondu rozvoje města. Jedná se o mechanismus používaný v jiných městech, kdy se investoři budou podílet na nákladech, které jejich záměr ve městě vyvolá. Cílem je nepřenášet náklady na nové investice na město,“ dodal Lukáš Hanes, radní pro rozvoj.

Koordinovaná výstavba na celém území města Kladna je základem úspěšné strategie rozvoje municipality. Výstavba sebou nese požadavky na zajištění přístupu a příjezdu, připojení na technickou infrastrukturu a další služby. Protože požadavky stavebníků jsou značně diferencované a často i proměnné v různých časových obdobích, musí být flexibilní také podmínky a požadavky Statutárního města Kladna na zhotovování potřebné infrastruktury na jeho území.

Účelem budoucí Dohody o úhradě příspěvku je zabezpečit urychlení záměru stavebníka v oblasti připojování nově vznikajících staveb na veřejnou infrastrukturu, především pak v souvislosti s užíváním zařízení Města, která slouží k potřebám veřejnosti, a to jak na úrovni technické infrastruktury, především čistíren odpadních vod, tak i v oblasti obslužných provozů pro nové obyvatele, jako například mateřské školy.

Budoucí Dohoda by tedy měla být uzavřena společně s plánovací smlouvou a měla by zahrnovat příspěvek, který bude využit k intenzifikaci čistíren odpadních vod v majetku Města a k rozvoji mateřských škol zřizovaných Městem.

Podmínky pro uzavření plánovací smlouvy a Dohody se zapracují do Zásad pro výstavbu na území Kladna. Ty v současné době připravují dotčené odborné útvary magistrátu.

Autor:(red)