Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Polovina Čechů na internetu vyhledává informace o zdraví

Neděle, 14. června 2020 09:00

Počet osob, které používají internet k vyhledávání informací o zdraví, od příznaků nemocí po rady ohledně zdravého životního stylu, stále roste. Podle výsledků z Výběrového šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci se v roce 2019 o zdravotní informace online zajímala více než polovina Čechů starších 16 let.

Polovina Čechů na internetu vyhledává informace o zdraví (Ilustrační foto: KL)

Internet se stal zavedeným zdrojem informací týkajících se našeho zdraví. Více než polovina Čechů starších 16 let využívá internet k získání informací o svém zdraví. Lidé také na internetu stále častěji nakupují léky nebo se obracejí na on-line lékařské poradny, kde své potíže konzultují s odborníky.

Ačkoliv je v České republice zdravotní péče dostupná pro všechny, někdy může z různých důvodů, například dlouhé čekací doby nebo příliš velké vzdálenosti specializovaného lékařského zařízení, dojít k prodlevám v získání potřebné péče. Potom může být internet zvláště přitažlivým zdrojem zdravotních informací. V uplynulém roce na něj zavítalo za účelem vyhledání informací o zdraví, nemocech a možnostech jejich léčby, ale i o zdravém životním stylu, stravování nebo cvičení, celkem 52,6 procent obyvatel Česka. Mnohem častěji se přitom jednalo o ženy, muži této možnosti využívali výrazně méně často, na internet jich za tímto účelem zavítalo pouze 41,8 procent, žen 62,7 procent.

Obecně tento typ informací hledají nejčastěji osoby mezi 25 až 64 lety, nejméně často pak senioři nad 65 let věku. Výjimku však tvoří starší uživatelé, kteří jsou na internetu aktivní, ti jsou naopak v on-line hledání informací z oblasti zdraví ze všech věkových skupin nejaktivnější.

Nejvíce vyhledávají informace o zdraví ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené 81,3 procent), s poměrně velkým odstupem jsou následovány studenty (44,4 procent).

Konzultovat zdraví online přímo s lékaři není mezi Čechy příliš populární

Na internetu lze na jedno kliknutí získat miliony webových odkazů týkajících se zdraví, nicméně člověk si nemůže být nikdy jistý, kdo je tam umístil, a neprofesionálními radami si často může spíš uškodit. Bezpečnější alternativou k hledání na internetu může být on-line konzultace s lékařem či zdravotnickým zařízením prostřednictvím webových stránek, kde je možné pokládat dotazy. Poslední dostupné údaje z roku 2018 však ukazují, že lékaře přes webové stránky za účelem konzultace kontaktovalo pouze pět procent jednotlivců, respektive šest procent uživatelů internetu. Toto nízké číslo pravděpodobně souvisí s tím, že tuto možnost ve stejném roce nabízelo pouze 12,9 procent českých ordinací.

Autor: (red)