Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Do kladenských mateřinek nastoupí v novém školním roce 620 dětí

Středa, 10. června 2020 07:00

Po zápisech do mateřských škol, které se letos mimořádně konaly bez přítomnosti dětí, bylo do kladenských mateřinek přijato 620 dětí z celkového počtu 725 zájemců. Děti se od září rozdělí do 29 školek.

Do kladenských mateřinek nastoupí v novém školním roce 620 dětí (Ilustrační foto: KL)

„I přes distanční formu zápisů vše proběhlo v pořádku a opět za to rodičům i personálu mateřských škol velmi děkuji. Celkem bylo provedeno 1055 zápisů, jako každý rok se některé přihlášky dublovaly a rodiče dítě přihlásili do více školek najednou. Takových případů jsme letos zaznamenali 330. Jednalo se tedy o 725 skutečných zájemců o předškolní vzdělávání, což je o 149 dětí méně než v loňském roce. Primárně byly samozřejmě přijaty děti z Kladna od tří do šesti let. U dvouletých dětí, nebo těch, které dovrší tří let během podzimu, bylo rozhodnuto na základě kapacit jednotlivých zařízení. Vyhláška o předškolním vzdělávání totiž bude vyžadovat snížení počtu o dvě místa ve třídách za každé dítě mladší tří let,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.

Celkem bylo tedy přijato 620 dětí, podařilo se umístit 58 dvouletých dětí a 72 dvouletých dětí narozených v září a říjnu 2017. Nepřijato bylo 74 dvouletých, 18 mimokladenských a 13 dětí, které absolvovaly zápis pouze v jedné vybrané MŠ a nemají zájem o umístění do jiné s volnou kapacitou.

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády se zápisy konaly bez osobní přítomnosti dětí, a to datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, případně dalšími distančními nástroji.

Pro další školní rok 2021/2022 Město připravuje otevření nové mateřské školy ve Vrchlického ulici s kapacitou 72 nových míst, což umožní zapsat v mateřských školách většinu dvouletých dětí, snížit počty dětí ve třídách a bez problému zapisovat děti i v průběhu školního roku.

Autor: (kh)