Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

V participativním rozpočtu Kladna se bude vybírat z 15 návrhů

Úterý, 9. června 2020 07:30

Do druhého ročníku projektu „Společně v Kladně“, který je založen na takzvaném participativním rozpočtu, zaslali kladenští občané 15 návrhů, jak vylepšit veřejný prostor a komunitní život ve městě.

V participativním rozpočtu Kladna se bude vybírat z 15 návrhů (Ilustrační foto: KL)

„Jsem rád, že se občané Kladna zapojili do participativního rozpočtu i přesto, že na celou společnost dolehla složitá koronavirová situace a lidé měli v uplynulých měsících zcela jiné starosti. Ani ve městě ale nouzový stav nezastavil rozvojové investice, i když kvůli ekonomickým důsledkům pandemie budeme muset delší dobu některé zamýšlené projekty odsouvat do dalších let, až ekonomická krize pomine,“ uvedl primátor Kladna Dan Jiránek s tím, že na občanské návrhy zůstalo i přes nutná úsporná opatření v rozpočtu města vyčleněno celkem tři miliony korun.

Participativní rozpočet (PaRo) je moderní nástroj řízení veřejných financí, který je ukázkou přímé demokracie v praxi. Občané mají možnost navrhovat projekty a následně hlasovat, za které z nich se utratí určené prostředky z rozpočtu města. PaRo umožňuje, aby se občané skutečně přímo zapojili do rozhodování o rozvoji své obce, vtáhne je do dialogu. Činní spoluobčané, kteří mají své vize pro veřejný prostor, pro správu věcí veřejných, tak mohou pro svůj návrh aktivně něco udělat, přesvědčit sousedy, domluvit se na podpoře. Tím je PaRo přínosný i pro oživení komunitních vztahů, plánování a sousedskou diskusi.

„Mezi došlými návrhy jsou například umístění pítek pro ptáky, pouliční hodiny, instalace kulturních panelů, rozhledna na Ronnovce, další zeleň v ulicích či nové hřiště. Rozpočtovaná suma všech patnácti projektů by celkově přesáhla 4 miliony korun,“ informoval primátor.

Široká veřejnost se se všemi návrhy z pera kladenských občanů může seznámit na webu spolecnevkladne.cz. Přes léto bude město posuzovat realizovatelnost jednotlivých projektů. „To především znamená, zda jsou navrženy na pozemku města a realizace je v kompetenci města. Dále, zda je možné je uskutečnit s ohledem na inženýrské sítě, které navrženou lokalitou procházejí, zda nepřesahují daný finanční rámec 500 tisíc korun či nesplňují jiné podmínky,“ vysvětluje koordinátorka programu „Společně v Kladně“ Michaela Müllerová s tím, že nově je letos minimální výše nákladů stanovena na 50 000 korun oproti loňským 30 000.

Autor: (red)