Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Město Kladno, Středočeské vodárny a ČVUT budou spolupracovat na výzkumu

Úterý, 9. června 2020 07:00

Město Kladno, Středočeské vodárny a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Mezi prvními jejich společnými projekty budou léčiva, nanomateriály a hormony v odpadní vodě, jejich výskyt a dopad na životní prostředí.

Město Kladno, Středočeské vodárny a ČVUT budou spolupracovat na výzkumu (Foto: MMK)

Kladenský primátor Dan Jiránek při podpisu memoranda připomněl, že partnerství mezi městem, vysokou školou a vodohospodáři velmi upevnila také koronavirová krize. Fakulta totiž bleskurychle vytvořila prototyp jednoduchého plicního ventilátoru, který umožňuje pacientům s těžkým průběhem nemoci přežít kritické dny. Prototyp byl vyvinut i díky velkému finančnímu příspěvku Středočeských vodáren a dnes už je přístroj v komerční výrobě a dostupný pro zdravotnictví.

„Ukázalo se, že ČVUT je velmi platnou výzkumnou a vědeckou základnou a že umí velmi rychle reagovat. A ukázalo se rovněž, že příspěvek vodáren na vývoj plicního ventilátoru CoroVent byl mimořádně užitečný. Spojení obou institucí je šťastné a doufám, že bude pokračovat,“ řekl Dan Jiránek.

„Naše kolegyně chemičky se zabývají ekologií vody, zkoumají například, jaký dopad má vypouštění hormonů, léků a dalších látek do odpadních vod. Je to problém antikoncepce, nanomateriálů a mírně radioaktivních látek, které se objevují v odpadních vodách a nikdo neví, co přesně mohou způsobit. Tímto výzkumem bychom, společně se Středočeskými vodárnami, chtěli přispět k řešení tohoto problému,“ uvedl proděkan fakulty Jozef Rosina.

Jedním z konkrétních výstupů spolupráce, stvrzené podpisem memoranda, je také vznik společného výzkumného střediska neboli vzdělávacího institutu v areálu bývalých kasáren. Zde už fakulta svoje prostory má a od města získala další budovu. „Tato budova má být celá věnovaná biologii a chemii, to znamená, že společná práce s vodohospodáři by probíhala právě zde,“ doplnil Jozef Rosina.

„Vidím velký prostor v telemetrii, přenosu dat, sběru dat, ověřování, vyhodnocování, trendy a tak dále,“ vyjmenoval další oblasti spolupráce vodáren s vysokou školou technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup a doplnil: „Spousta práce je také se ztrátami vody, kde se dají kritická místa vyhledávat pomocí umělé inteligence. Jednoduše řečeno: z obou stran se nabízí spousta průsečíků naší činnosti.“

Podle generálního ředitele Středočeských vodáren Jakuba Hanzla je myšlenka společného vzdělávacího institutu vysoké školy a vodohospodářů dosud v počátcích: „Není vůbec rozhodnuto o podobě, podmínkách a zda vůbec institut bude stát. Nicméně práce na tom intenzivně pokračují a pokračovat budou – bez ohledu na existenci institutu máme společný zájem o spolupráci.“

Autor: (red)