Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

V Lidicích se uskuteční pietní vzpomínka k 78. výročí tragických událostí

Pondělí, 8. června 2020 07:20

Pietní vzpomínka při příležitosti 78. výročí od vyhlazení Lidic se v Památníku uskuteční 10. června pod záštitou ministra kultury a ve spolupráci s místním obecním zastupitelstvem. Akce se zúčastní také přeživší tragédie i nejvyšší státní představitelé. Na nádvoří muzea se bude konat Děkovný koncert, který bude přenášen i online.

V Lidicích se uskuteční pietní vzpomínka k 78. výročí tragických událostí (Foto: KL)

Ve středu 10. června uplyne 78 let od tragických událostí, které zahýbaly celým světem. 10. června 1942 přestala existovat obec Lidice. 173 mužů bylo zastřeleno na místě, ženy a děti odvlečeny pryč. Ženy a děti byly násilně odděleny v Kladně, odkud nacisté ženy odvezli do koncentračního tábora Ravensbrück a děti, které nebyly vybrány k poněmčení, do Chelmna, kde byly zavražděny. Obec byla srovnána se zemí tak, aby po ní nezůstala jediná památka. Tento čin pomsty se nesmazatelně zapsal do smutné tváře dějin. Památník Lidice pořádá Pietní vzpomínku na osud lidických obyvatel, kteří zemřeli proto, aby svět nikdy nemohl zapomenout na to, co je člověk schopen udělat člověku.

Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se stali obětí nacistického násilí, a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů,“ říká Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice.

V předvečer pietní vzpomínky v Lidicích, v úterý 9. června proběhne od 20:30 na nádvoří muzea Památníku Lidice Děkovný koncert, který bude věnovaný všem přeživším lidické tragédie. Tento koncert bude vzhledem k mimořádným opatřením přenášen formou živého vstupu na FB Památníku Lidice a online přenosem na Youtube.

Součástí programu Děkovného koncertu pro Lidice je čtení jmen zavražděných lidických dětí a „Světla z oken lidických domů“, rozsvěcení svíček na místech původních lidických domů.

Program Pietní vzpomínky:

Harmonogram kladení květinových darů

10:00   Přeživší společně s Obcí Lidice

10:10   Kancelář prezidenta republiky

10:20   Senát Parlamentu České republiky

10:30   Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

10:40   Vláda České republiky

10:50   Ministerstvo kultury České republiky

11:00   Středočeský kraj

11:10   Památník Lidice

12:00 – 17:00 Individuální kladení květinových darů

Autor: (red)