Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

V kladenském kině Sokol budou své práce vystavovat studenti architektury

Pondělí, 8. června 2020 07:30

Studenti architektury na ČVUT se v uplynulých měsících zabývali možností rozvoje území města Kladna. Na jejich originální návrhy se můžete přijít podívat do kina Sokol, kde budou vystaveny. Otevřená vernisáž se bude konat ve čtvrtek 18. června v 18 hodin.

V kladenském kině Sokol je výstava prací studentů architektury (Foto: KL)

Své práce budou v kině Sokol vystavovat dva studentské ateliéry Fakulty architektury ČVUT, a to atelier urbanismu Klokočka a atelier krajinářské architektury a designu Rehwaldt. „Studenti pracovali s rozvojovou plochou za hlavním kladenským nádražím směrem na Kožovu horu, na kterou město zároveň nechává zpracovat i formální územní studií,“ informoval radní pro rozvoj Lukáš Hanes. „Předpokládáme, že v rámci programu vernisáže se na toto téma rozvine diskuse. Přítomni budou nejen studenti a vedoucí ateliérů, ale také architekt Šimon Vojtík, profesionální zpracovatel územní studie plochy za nádražím z atelieru Archum,“ uvedla Anna Gamanová, předsedkyně výboru pro rozvoj Kladna.

Studenti se do řešení sousedství vlakového nádraží pustili s tvůrčí energií. Rozvinula se tak diskuse, zda má jít pouze o obytnou čtvrť, či má mít i vyšší nároky na využití potenciálu v podobě krátkodobého ubytování pro letiště, kanceláří, konferenčních center a podobně. „Území u nádraží se stává z rozvojového hlediska strategické, a to i s ohledem na blížící se spuštění projektu rychlostního drážního spojení Praha-Kladno. Ať se nám může zdát, že je rychlodráha ještě v nedohlednu, jednou tu bude a rozhodně stojí za to mít s tímto územím vyšší ambice. I když pozemky nejsou ve vlastnictví města, může město v případných investorech podněcovat ctižádostivější cíle,“ dodala Anna Gamanová.

Další vystavované studentské návrhy jsou zaměřeny na koncepci městské zeleně. Studenti se věnovali obecně systému zeleně ve městě a dílčími lokalitami Ronovka, švermovské Havlíčkovo náměstí a městské sady.

„Pro město je spolupráce se studenty jednou z cest, jak přitáhnout pozornost obyvatel k tématům rozvoje města. Studentské návrhy mohou přinést neotřelé nápady, či inspiraci ze zahraničí, které rozdmýchají užitečnou celospolečenskou debatu,“ vysvětluje přínosy spojení veřejné správy s akademickou sférou Anna Gamanová a dodala: „Například představované návrhy systému městské zeleně jsou cenné především v tom, že se na město dívají úhlu, který není svázán běžnými údržbovými potížemi, náklady a rozpočtovými omezeními, netrpí konvenčním pohledem či dlouhodobými pravidly, které město dodržuje a podobně. Zajímavý mi přijde třeba návrh koncepce celoměstské zeleně, který uvažuje o zelených páteřích, stromořadích, propojovacích prstencích, zkrátka jakýchsi pavučinách zeleně. To mi připadá smysluplné, a to i s ohledem na vývoj klimatických podmínek.“

„Na vernisáž je zvána široká veřejnost. Výstava architektonických studentských prací pak bude přístupná do konce června, a to v otevíracích hodinách objektu kina Sokol i při zdejších akcích,“ uvedla pro Kladenské listy mluvčí města Lucie Steinerová.

Autor: (red)