Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Středočeský kraj dostane úvěr na poskytnutí půjček živnostníkům

Čtvrtek, 4. června 2020 07:50

Středočeský kraj se rozhodl pomoci živnostníkům, které ekonomicky negativně zasáhla pandemie koronaviru. Poskytne jim bezúročnou půjčku, kterou podnikatelé budou moci splácet až za rok. Budget na to kraj získá prostřednictvím bankovního úvěru, jehož přijetí v pondělí 1. června schválilo zastupitelstvo.

Středočeský kraj dostane úvěr na poskytnutí půjček živnostníkům (Ilustrační foto: KL)

Vítězem poptávkového řízení, v němž bylo osloveno deset bankovních ústavů, se stala Komerční banka, a. s. Úvěr, jehož celkový úvěrový rámec představuje až 2,75 miliardy korun, by měl být čerpán v období měsíců červen až červenec 2020. Tedy v období, kdy bude potřeba proplácet žádosti podnikatelů, na něž měla nepříznivý ekonomický dopad koronavirová krize. Ti mohou o bezúročné návratné půjčky žádat od 13. května.

„Jsem ráda, že se nám podařilo v rekordně krátké době najít a schválit potřebné finance a připravit webový portál, kde každý zvládne o půjčku požádat. Jsem si jistá, že pro řadu drobných středočeských podnikatelů je to velmi vítaná pomoc, o čemž svědčí i počet podaných žádostí, kterých k dnešnímu dni registrujeme 242 o celkovém objemu 11.650.000 korun. Celkem již bylo na krajský úřad doručeno 155 podepsaných smluv v hodnotě 7.570.000 korun, které byly Radou kraje schváleny a proplaceny,“ upřesnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Středočeský kraj půjčku poskytuje živnostníkům, kteří mají sídlo ve středních Čechách a splní všechny stanovené podmínky. „Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024,“ připomněla hejtmanka. Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky ZDE:

Tam zájemci najdou formulář i návod k jeho vyplnění. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. března alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení. Jakmile bude smlouva podepsána, Středočeský kraj částku převede na účet uvedený ve smlouvě. Došlé žádosti se budou administrovat průběžně, snahou je co nejrychlejší poskytnutí půjčky na účet žadatele.

Autor: (red)