Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném

Dny města Kladna jsou letos zrušeny, uskuteční se jen malý festival

Středa, 3. června 2020 07:52

Nouzový stav skončil a vedení města se intenzivně zabývá úpravou rozpočtu. Dopady mimořádných opatření v rámci koronavirové pandemie mají negativní finanční důsledky i na daňové příjmy města Kladna a je nutné přehodnotit schválený rozpočet. Město důsledně posoudilo jednotlivé jeho příjmové a zejména výdajové položky, a to i v rozpočtech městských organizacích, a přijalo nezbytná úsporná opatření s cílem zajistit vyrovnaný rozpočet města Kladna.

Dny města Kladna jsou letos zrušeny, uskuteční se jen malý festival (Ilustrační foto: KL)

„Důsledky pandemie koronaviru, bohužel, negativně zasáhly rozpočty všech obcí i krajů. V Kladně v současné době pracujeme na úsporných opatřeních ve výši zhruba 150 milionů korun, které zahrnují jak provozní, tak investiční výdaje. Investice z toho činí přibližně polovinu a další úspory budeme stále průběžně zvažovat. Část těchto finančních prostředků přesuneme do rezerv, abychom byli schopni pokrýt nečekané výdaje, které v tomto roce ještě mohou nastat. Rada města již tyto úpravy projednala a odsouhlasila, kompletní úpravu rozpočtu města bude schvalovat zastupitelstvo na červnovém jednání,“ řekl primátor Dan Jiránek.

Úsporná opatření se budou týkat také sportu a kultury, jednotlivé akce město uspořádá s menšími náklady. Kulturní i sportovní vyžití chce magistrát ve městě samozřejmě zachovat.

„Dny města Kladna ve své klasické podobě se odkládají na příští rok, ale první zářijový víkend proběhne akce ‚Kladno žije! v ulicích‘, mimo jiné se můžete těšit na koncerty Mig 21, Wohnout a mnoha dalších. Kvalitní koncerty i doprovodné akce se uskuteční na několika místech v Kladně s respektováním aktuálně platných omezení. Podobně musíme upravit i formát Tradičních Vánoc, snažíme se zachovat oblíbené a finančně únosné části původních plánů. Bohužel, ledové kluziště na náměstí Starosty Pavla nelze letos kvůli finančním omezením realizovat. Každopádně intenzivně pracujeme na novém programu kultury i sportu ve městě a věříme, že se podaří sestavit zajímavou a pestrou nabídku i s omezeným rozpočtem,“ dodal Filip Zoubek, pověřený vedením Oddělení kultury.

Autor: Lucie Steinerová