Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Kladenská Teplárna nabízí zaměstnání
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Primátor Jiránek a architekt Pleskot podepsali smlouvu na Sítenský most

Středa, 27. května 2020 07:20

Most v Kladně na Sítné je již dlouhodobě ve stavu, který je nutné urychleně řešit. O jeho architektonicko-technickou studii se postará Josef Pleskot, a to nejpozději do konce letních prázdnin. Přípravu díla svým podpisem společně stvrdil s primátorem Kladna Danem Jiránkem.

Primátor Jiránek a architekt Pleskot podepsali smlouvu na Sítenský most (Foto: Karel Pazderka MMK)

 „Sítenský most je strategickým místem pro dopravu v Kladně, je nezbytné zahájit práce, na oddalování řešení není čas a velmi si cením faktu, že jej navrhne jeden z nejlepších českých architektů Josef Pleskot. Sítenský most tu bude sloužit minimálně dalších sto let a z mého pohledu je velmi důležité, aby na jeho realizaci pracovali ti nejlepší,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.

„Od dnešního dne začínáme intenzivně pracovat, vedle funkce dopravní má Sítenský most i funkci městotvornou, spojuje důležité části města, a také krajinotvornou. Na estetiku návrhu budu klást velké nároky. Studie bude obsahovat statické, architektonické, dopravní řešení a také harmonogram výstavby i cenový rozpočet celé stavby,“ řekl architekt Josef Pleskot a dodal: „Kladno pro mne není neznámé místo a jsem mile překvapen, jak se Sítenské údolí časem proměňuje k lepšímu, věřím, že i nový most dokážeme navrhnout tak, aby do krajiny zapadl a jeho řešení nabídlo i další prostor k rozvoji této zelené oázy v Kladně.“

„Smlouva byla podepsána na Magistrátu Statutárního města Kladna 25. května odpoledne, návrh má být hotov do 31. srpna 2020 a celková cena činí 920 tisíc korun bez DPH. Po předání návrhu se zahájí výběrové řízení na projektové práce, následovat bude povolovací řízení a výběr dodavatele. Předpokládám, že za tři až pět let bychom mohli mít v Kladně nový most, který bude sloužit minimálně jedno století,“ informoval Jiránek.

Primátor Jiránek a architekt Pleskot podepsali smlouvu na Sítenský most (Foto: Karel Pazderka MMK)

Autor: (red)