ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

Kladno vybavuje školy i školky ochrannými pomůckami

Středa, 20. května 2020 07:30

Rozvolňování vládních opatření už v dohledné době dovolí opětovné zpřístupnění základních i mateřských škol. Město Kladno v těchto dnech intenzivně řeší jejich vybavenost ochrannými pomůckami i desinfekcí. Školám věnuje tisíce roušek.

Kladno vybavuje školy i školky ochrannými pomůckami (Foto: KL)

Město Kladno v rámci rozvolňování koronavirových opatření znovu otevře své základní a mateřské školy. Primátor Kladna Dan Jiránek intenzivně komunikuje s řediteli a ředitelkami o přesných podmínkách obnoveného provozu. V těchto dnech probíhá zásobování kladenských základních škol i školek potřebnými ochrannými pomůckami a desinfekcí.

„Podle zájmu rodičů a zákonných zástupců víme, kolik dětí se zpátky do škol chystá a nyní zajišťujeme praktické záležitosti. Školy postupně vybavujeme desinfekcí i rouškami a respirátory. Dvě stovky roušek z nanomateriálu, který jsme odbrželi z UCEEBu jako dar a také tisíc roušek a 500 respirátorů druhé třídy od Středočeských vodáren předáváme do škol a školek,“ řekl primátor Dan Jiránek a dodal: „Zásadní otázkou je teď personální pokrytí provozu školských zařízení. Mnoho učitelek a dalšího personálu škol je v rizikových zdravotních skupinách, a proto musíme pečlivě zohledňovat plán výuky na jednotlivých školách. Již teď víme, že do některých mateřských školek nebudou moci být přijaty děti, jejichž rodič je v současné době na mateřské či rodičovské dovolené. Některé budou mít zkrácenou dobu provozu. Ředitelkám škol, učitelkám a všem dalším zaměstnancům školských zařízení, kteří se intenzivně na návrat dětí připravují, velmi děkuji. Pro všechny je to zcela výjimečná situace a není vždy jednoduché všechna opatření v praxi zrealizovat. Vážím si také úzké spolupráce škol s úřadem a nasazení jednotlivých lidí. Věřím, že vše úspěšně zvládneme.“

Kladno vybavuje školy i školky ochrannými pomůckami (Foto: Karel Pazderka MMK)

Autor: (red)