ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

Středočeský kraj významně pomohl ochránit zdraví svých obyvatel

Středa, 20. května 2020 08:00

Distribučními místy ve Středočeském kraji prošlo v době nouzového stavu na 12 milionů kusů ochranných pomůcek. Ty byly distribuovány převážně do zdravotnických zařízení a do zařízení sociálních služeb, celkem pomůcky směřovaly do více než 4,5 tisíců takových organizací. Středočeský kraj se nespoléhal pouze na vládu, ale sám nakupoval a distribuoval ochranné pomůcky a podnikal opatření nad rámec vládních nařízení, aby co nejvíce ochránil zdraví Středočechů.

Středočeský kraj významně pomohl ochránit zdraví svých obyvatel (Ilustrační foto)

„Celkem jsme zajišťovali ochranné prostředky pro 50 tisíc zaměstnanců různých organizací. Velký dík patří za nepostradatelnou pomoc stovkám pracovníků kraje a jeho příspěvkových organizací i dobrovolníkům z řad hasičů i studentů,“ vyzdvihla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která připomněla, že Středočeský kraj je největší co do rozlohy i počtu obyvatel. „S tím souvisí i logistická náročnost a obrovské nároky na množství ochranných pomůcek,“ dodala hejtmanka. „Náš vděk patří i řadě dopravců, kteří pomáhali s distribucí OOP a desinfekce zcela zdarma. Vážím si toho, že dohoda s nimi platila na podání ruky,“ vyzdvihuje dále.

Středočeský kraj podnikl řadu kroků směřujících k ochraně zdraví obyvatel ještě předtím, než byly vyhlášeny vládou. Hned na počátku jako jeden z prvních doporučil zákaz návštěv v domovech seniorů, protože jde o nejrizikovější skupinu. „Rozšíření nákazy v těchto zařízeních by mohlo mít tragické následky,“ upozornila Jaroslava Pokorná Jermanová. Zařízení sociálních služeb se týkala i další aktivní opatření na úrovni kraje – mezi ně patří testování všech zaměstnanců i mimo „síť“ poskytovatelů, testování klientů, plošná desinfekce společných prostor (celkem 471 618 metrů krychlových), příprava 3 000 balíčků „nejvyšší ochrany“ vytvořených z pomůcek určených pro infekční pracoviště. „Tyto pohotovostní balíčky jsme začali vytvářet jako první z krajů, ostatní pak tuto praxi převzali,“ podotýká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Pro případ, že by v nějakém domově seniorů vypukla nákaza a klienty by bylo nutné izolovat, bylo v pohotovosti 677 lůžek umístěných v domovech mládeže. Celkově kraj distribuoval jen do sociálních zařízení 43 tisíc rapid testů, 1,2 milionu roušek, 870 tisíc kusů respirátorů, 7500 ochranných obleků, 670 tisíc rukavic a podobně. „Výsledkem bylo, že v době nouzového stavu nebyla nákaza identifikovaná ani u jednoho klienta. Z pozitivních nálezů z provedených rychlotestů byl potvrzen jen jeden případ zaměstnance PCR testem. I v tomto případě jsme po dohodě s KHS eliminovali nebezpečí rozšíření nákazy na klienty,“ konstatuje středočeská hejtmanka.

Na možný nápor nakažených pacientů byly připraveny i středočeské nemocnice. Postupně se povedlo vytvořit kapacitu až 570 infekčních lůžek, v kladenské nemocnici bylo nachystáno specializované pracoviště z bývalého plicního oddělení, podařil se zajistit i dostatečný počet plicních ventilátorů. Ve spolupráci s oblastními nemocnicemi bylo zřízeno šest odběrných míst pro testování občanů. Celkem bylo v době nouzového stavu provedeno zhruba 20 tisíc testů. V kraji bylo identifikováno celkem 950 nakažených lidí a 21 z nich bohužel korona krizi nepřežilo.

Značné náklady kraj nesl i v oblasti dopravy, kde po uzavření škol kraj přešel na prázdninový jízdní řád a později z důvodu ochrany řidičů uzavřel přední dveře meziměstských linek. Poté, co kraj dostatečně zásobil řidiče desinfekcí a ochrannými pomůckami, bylo odbavování předními dveřmi obnoveno a od pondělí 18. května bude i zaveden pravidelný jízdní řád v plném rozsahu. Po celou dobu byly autobusy pravidelně desinfikovány a veškeré platby probíhaly bezkontaktním způsobem. Dopravci kromě toho dostali mimořádnou zálohu na své služby, aby se předešlo jejich ekonomickým problémům.

Středočeský kraj byl jedním z prvních, v němž byla zavedena takzvaná chytrá karanténa, „Zajišťovali jsme logistiku pro pracovníky Armády ČR, mediky, stejně tak i ubytování. Podařilo se nám plně koordinovat pět přidělených posádek armádních vozů se Středočeskou záchrannou službou,“ připomíná dále hejtmanka.

Středočeský kraj je také prvním, který přichází s pomocí podnikatelům a živnostníkům postiženým korona krizí. „Od 13. května nabízíme bezúročné půjčky živnostníkům, které mohou začít splácet až za rok a dlužnou částku vrátí do března 2024,“ říká Jaroslava Pokorná Jermanová. Na tyto půjčky vyčlenil kraj 2,75 miliardy korun. Mimo to kraj ve svých budovách a v prostorách patřících jeho příspěvkovým organizacím hodlá odpustit nájemné. V tomto případě jde o souhrnnou sumu 4 milionů korun.

Ochranné pomůcky

„V době nouzového stavu šlo o miliony kusů osobních ochranných pomůcek, desetitisíce litrů desinfekce a dalších prostředků, které jsme předávali nemocnicím, záchrance, LDN, všeobecným lékařům, pediatrům, stomatologům, lékárnám, domovům seniorů, školám, dopravcům, vodárenským společnostem, veterinářům anebo pohřební službě. Celkem jsme obsloužili přes 50 tisíc zaměstnanců a 4 500 tisíce firem,“ bilancuje hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Svá slova dokladuje následujícími čísly:

„Distribuovali jsme vlastními silami dodávky od Ministerstva zdravotnictví v počtu 1 122 290 kusů ochranných pomůcek, od Ministerstva vnitra 10 001 065 kusů materiálu, z daru společnosti ChangHong 62 480 kusů ochranných prostředků a sami jsme je nakoupili v počtu 693 963 kusů za 89 milionů korun,“ rekapituluje hejtmanka. Tento enormní počet osobních ochranných prostředků předal kraj nemocnicím, lékařům, domovům seniorů, dopravcům a dalším prostřednictvím čtrnácti výdejních míst, která byla umístěna v oblastních nemocnicích, ve školách či kulturních zařízeních tak, aby se potřebný materiál mohl dostat co nejrychleji tam, kde ho bylo nejvíce třeba. Právě odsud šly ochranné prostředky dál k 3 988 poskytovatelům zdravotních služeb a terénní péče, 41 zařízením poskytovatelům lůžkové péče, 59 domovům seniorů a dalším konečným uživatelům. Středočeský kraj také distribuoval více než 100 tisíc litrů

dezinfekčních prostředků, které předal zdravotnickým, sociálním a školským zařízením, dopravním společnostem a 82 tisíc litrů předal pro potřebu obcí. „Celou tuto rozsáhlou distribuci zajišťovali především naši krajští zaměstnanci, kterých bylo 86, jim přímo pomáhalo 16 zaměstnanců našich nemocnic, 56 pracovníků škol a muzeí, 45 lidí z Krajské správy a údržby silnic a také zhruba 170 členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů nebo 575 studentů středních škol,“ uvedla Jaroslava Pokorná Jermanová.

Kraj pomáhal hned na několika frontách. Prioritou byly samozřejmě nemocnice, zařízení sociální péče, další pomoc pak směřovala k lékařům. Podpory se dočkaly při řešení složité situace i malé obce, kde se vyskytly případy nákazy, kraj jim poskytl ochranné prostředky a dezinfekci i pro ochranu jejich obyvatel. Dodal jim 648 200 roušek. Testy prošly také děti i zaměstnanci středočeských dětských domovů.

Co bude po nouzovém stavu?

Středočeský kraj počítá s dalšími formami pomoci podnikatelům. „Chystáme například nástroje na podporu cestovního ruchu a kulturních institucí,“ říká hejtmanka. „Musíme mít na paměti, že sice končí nouzový stav, ale v boji s COVID-19 jsme ještě nevyhráli. Ochranné pomůcky je potřeba nakupovat dále. Naopak, musíme se připravit na pravděpodobnou druhou vlnu,“ zdůrazňuje zároveň a ujišťuje, že kraj má připravený systém nákupu jak pro zdravotnická zařízení, tak i pro sociální služby, který bude odpovídat podmínkám mimo nouzový stav, tedy standardními výběrovými řízeními. „Aktuálně máme k dispozici jako rezervu zhruba 4,6 milionu kusů ochranných pomůcek, které držíme pro případ druhé vlny koronavirové epidemie,“ uvádí závěrem Jaroslava Pokorná Jermanová.

Autor: (red)