ČSAD KLADNO
  • Vánoce Kladno
  • Den otevřených dveří
  • Práce ve Slaném

Děti ze školky Na Vyhaslém poznají na nové zahradě všechny kontinenty

Úterý, 19. května 2020 07:20

Mateřská škola Na Vyhaslém se pyšní novou zahradou. Ta je kompletně vytvořená z přírodních prvků. Jednotlivé části zahrady jsou sestaveny do podoby kontinentů a každá obsahuje prvky, které se liší jednotlivými světadíly.

Děti ze školky Na Vyhaslém poznají na nové zahradě všechny kontinenty (Foto: MMK)

„Dlouho očekávaná přírodní zahrada spolufinancovaná Státním fondem životního prostředí ČR se právě dokončuje. Základní myšlenka projektu se dá shrnout do věty Svět v jedné zahradě,“ říká o dokončeném projektu mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.

„Přírodní zahrada vznikala od loňského podzimu, a to na základě projektu architektky Anny Kajzarové. Vytvořila zahradu plnou herních prvků a dřevin, které rozvíjejí pohyb, motoriku, ale také znalosti dětí o tom, jak příroda a krajina funguje. Šlo především o vytvoření ekologicky pestrého prostředí, ve kterém se děti naučí poznat přírodu a žít s ní,“ uvedl primátor Dan Jiránek.

Dispozice pavilonové školky umožnily vytvořit pět částí zahrady, které symbolizují světové kontinenty. „Snažili jsme se zhmotnit všechny přírodní živly, díky kterým děti využijí všechny smysly, tedy hmat, čich, chuť i zrak. Jednotlivé zahrady jsou ucelené, tak, aby na sebe všechny hrací a dopadové plochy navazovaly, a minimalizoval se tak pocit uměle vytvořené krajiny,“ konstatovala Vladimíra Strnadová z Odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna.

Zahrada u pavilonu A symbolizuje Asii. „Najdeme v ní tak například čajový altán, vodní prvek obklopený sakurami, meteorologickou stanici, hliněnou stavbu, zvukový koutek s dendrofonem, kamenofonem a dřevěným xylofonem,“ představil první část zahrady primátor.

Velkou část ‚australské‘ zahrady u pavilonu B tvoří vyvýšené pěstitelské záhonky, kde si jednotlivé třídy mohou pěstovat plodiny a sledovat všechny klíčové fáze růstu rostlin. Dále se zde nachází vrbové stavby a  vrbová hnízda, která jsou umístěna v divokém koutě vysazených ovocných keřů. Koordinaci pohybu bude testovat kamenný krokodýl a dřevěné průlezky.

Nejzajímavějším prvkem „africké“ části u pavilonu C budou zajisté slaměné žirafy, které vypadají velice věrohodně. Dále je zde vytvořena velká písečná duna a písková plocha, která skrývá tajemství. Když se děti budou hodně snažit, tak pod odkrytí několika cm písku najdou kostru dinosaura a dostanou tak možnost stát se na chvíli archeology. Malé slečny uvítají nově postavenou kuchyňku s velkou pracovní plochou a  zavedenou vodou. Dominantu tvoří zrekonstruovaná chýše, která v letních dnech nabídne stín, který za pár let poskytnou i vysazené mandloně.

Zahrada u pavilonu D představuje Ameriku a prim tu hraje indiánské tee-pee pokryté plachtou a také vymodelovaný kopec s balančními špalky. Na jeho vrcholu stojí nádherně vymalovaný totem. V této části zahrady mohou děti vyzkoušet, jaké to je být stavebníkem a využít ke hraní všech materiálů a vybavení, které nabízí vybudované staveniště. Pohybové schopnosti otestují na síti upevněné mezi kůly.

V zákoutí u posledního pavilonu se nachází největší vrbová stavba této zahrady. „Jde o venkovní učebnu s pevnou podlahou, která může být využívána pro různé akce školky. Po postupném zarůstání a zaplétání poskytne dětem dostatek stínu. Prosklené bedýnky umožní dětem sledovat, jak roste rostlina v půdě, díky sklu uvidí, jak zakořeňuje a jak jí rostou jednotlivé vedlejší kořínky. Zrak děti procvičí na sledování pohybu ptáčků, které sem snad přilákají nové, na stromech umístěné budky. Nechybí ani broukoviště, kdy díky okýnkům a dvířkám bude možné sledovat práci brouků na mrtvém dřevě,“ představil „evropskou“ část přírodní zahrady MŠ Na Vyhaslém primátor Jiránek.

Barevně upravené zídky jednotlivých teras a malba na nich, která vždy koresponduje s jednotlivým světadílem, dotváří celek zahrady. Celkově bylo u mateřské školy vysázeno 77 keřů, 18 ovocných dřevin, 20 stromů a 17 ks trvalek, trav a kapradin. „Věříme, že si všichni budou užívat objevování všeho, co zahrada nabízí. Věříme, že přírodní prvky napomohou zdejšímu montessori systému vzdělávání. Například na vodním prvku mohou pedagožky dětem názorně vysvětlovat koloběh vody v přírodě,“ podotkl primátor.

„Náklady na přírodní zahradu Na Vyhaslém činí přes 4,3 milionu korun, z toho 500 tisíc korun město získá z  dotací Národního programu životního prostředí pod Státním fondem životního prostředí České republiky,“ dodala závěrem Steinerová.

Autor: (red)