Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Zeď hlavního kladenského hřbitova bude opravena

Čtvrtek, 14. května 2020 07:20

Město Kladno zahájilo opravy zchátralé zdi hlavního hřbitova. Jedná se o zeď, která přímo souvisí s parkovištěm. Některé její části jsou v havarijním stavu a do konce září tohoto roku by měly být nahrazeny zcela novým zdivem.

Zeď hlavního kladenského hřbitova bude opravena (Foto: Monika Urbanová MMK)

„Zeď hlavního kladenského hřbitova projde rozsáhlou opravou, kterou si toto pietní místo zaslouží. Délka zdi, kterou musíme kompletně opravit, přesahuje sedmdesát metrů. Celková cena činí téměř 1,13 milionu korun,“ informoval primátor Dan Jiránek.

Místo stavby se nachází u části hlavního hřbitova – Kladno II. Jedná se o hřbitovní zeď sousedící s parkovištěm mezi hřbitovy. „Oprava spočívá v odstranění části stávající zdi v havarijním stavu i se základy a vybudování nového oplocení v původní trase s betonovou stříškou, včetně vyzdění nových sloupů s hlavicemi,“ upřesnila Lucie Steinerová, mluvčí kladenského magistrátu.

Kladno se v současnosti stará na svém území o osm hřbitovů. Celkem má v tuto chvíli zhruba 13 726 hrobových míst, z toho je 1 633 urnových schránek, urnových pomníků a epitafních desek. O údržbu na všech hřbitovech se stará od roku 1997 na základě smlouvy o dílo firma Petr Pokorný. „Kapacita hřbitovů je dostačující, ale bude potřeba rozšířit kolumbárium pro urnové schránky, jehož kapacita je již více než rok vyčerpaná,“ podotkl primátor.

Poplatky za hrobová místa nebyly po šestnáct let zvyšovány. „Od roku 2003 platí částka za nájem a služby 227 korun na jeden hrob (nájem a služby). O dalším zvýšení poplatků tedy uvažujeme, protože se zvýšily náklady na údržbu, je potřeba i nadále investovat do opravy zdí a výstavby nového kolumbária. V tuto chvíli jsme ve fázi analýz,“ konstatoval Dan Jiránek s tím, že roční částka vynaložená na údržbu hřbitovů z městského rozpočtu činí cca 12 milionů korun.

Velkou investicí v posledních letech byl pasport na hlavním hřbitově Kladno, to znamená vytvoření digitální mapy hřbitova, zatím pro šest oddělení. Mapování pokračuje i letos. Další zásadní investicí byla oprava zdi na VI. oddělení hlavního hřbitova.

Zeď hlavního kladenského hřbitova bude opravena (Foto: Monika Urbanová MMK)

Autor: (red)