ODS Kladno Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • ODS Kladno
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném

Návrat do škol bude dobrovolný, v Kladně se zjišťuje zájem

Čtvrtek, 30. dubna 2020 09:24

Děti v Kladně, stejně jako v jiných městech, se budou moci od 25. května vrátit do školních lavic. Návrat do škol a školek bude dobrovolný, s dodržováním opatření ministerstva školství i zdravotnictví. Kolik dětí se zpátky do lavic chystá, město právě zjišťuje, rodičům byly rozeslány dotazníky.

Návrat do škol bude dobrovolný, v Kladně se zjišťuje zájem (Foto: MMK)

„V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků, bude i nadále pokračovat distanční výuka.“ Sdělil primátor Dan Jiránek. „Po diskuzi s ředitelkami škol v Kladně jsme se rozhodli rodičům a zákonným zástupcům rozeslat dotazníky, abychom zjistili, kolik dětí se nám do škol a školek chystá vrátit. Počet žáků bude totiž klíčový pro přípravu učeben, zajištění stravy a volnočasových aktivit, na které jednotlivá zařízení musí připravit.“

Aby se jednotlivé školy mohly co nejdříve připravit, rozeslaly rodičům krátký dotazník, který zjistí předběžný zájem o návrat do škol. Vyplněné dotazníky, které se k vedení jednotlivých škol vrátí 7. května, budou vyhodnoceny a školy tak budou moci zahájit konkrétní přípravu na nový typ výuky.

„Zjistit předběžný zájem o návrat do lavic je pro školy velmi důležité, může se stát, že do jedné ze škol se bude chtít vrátit jen několik žáků a nebude mít tak smysl ji otevírat. Z druhé strany, pokud zájem bude velký, bude možné včas připravit dostatečné prostory a zázemí, včetně personálních otázek. Předem děkuji všem rodičům, kteří dotazníky vyplní, je to velmi důležité pro další kroky ve školách,“ dodal primátor. 

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15, a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici. Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou. Tělesná výuka bude zakázána.

Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin. V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol, budou roušky povinné (zákonní zástupci zajistí dětem dvě roušky na den).

Další podrobné podmínky provozu škol a školních jídelen připravuje MŠMT a MZ ČR, bylo přislíbeno jejich zveřejnění během dnešního dne.

Autor: (red)