ODS Kladno Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • ODS Kladno
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném

Kladno ušetří na rekonstrukci autobusového nádraží 285 milionů

Čtvrtek, 30. dubna 2020 07:20

Projekt rekonstrukce autobusového nádraží se vleče od roku 2016. Nyní získává realističtější podobu a skromnější financování. Proti původnímu návrhu přibydou parkovací místa včetně dobíječek pro elektromobily i notná dávka zeleně.

Kladno ušetří na rekonstrukci autobusového nádraží 285 milionů (Foto: KL)

Dnes je kladenské autobusové nádraží technicky zastaralé, dlouhodobě neudržované a zároveň naddimenzované. Ostrůvky k nastupování se rozpadají a kovové přístřeší rezaví. Chybí zázemí s toaletou a parkovací místa. To by se mohlo do dvou let změnit. Město má již připravenou studii i projekt, který počítá například s osmi zastřešenými nástupišti, odbavovací halou s čekárnou, toaletami, se zázemím pro řidiče, prodejem jízdenek i technologickým zázemím terminálu. Prostor dostane nové povrchy i systém odvádění dešťové vody se vsakem v místě. To vše za „pouhých“ 60 milionů oprati původním 345.

Jak šel čas:

V roce 2016 byla vyhlášena architektonická soutěž, u které bylo přesně popsáno, že investiční náklady na první etapu nesmí překročit 150 milionů. Prodejna Lidl chtěla využívat podzemní parkování společně s nádražím, ovšem posléze z úmyslu odstoupila.

V roce 2017 vydal kladenský magistrát zprávu, že nádraží bude hotové do konce roku 2018.

V roce 2018 nenastal v realizaci prakticky žádný posun. Město ovšem přehodnotilo situaci a nechalo si vypracovat nové vizualizace budoucího stavu. Ty zahrnovaly tři etapy rekonstrukce. Na první dvě se počítalo se dvěma dotacemi, prosadit se podařilo pouze jednu ve výši 100 milionů. Poslední třetí měla vzniknout v režii soukromých investorů.

Rok 2019: „Po volbách a výměně na radnici se seznamujeme s rozpracovanými projekty. Pro realizaci jsou připraveny dva investičně nejnáročnější. Jeden pro první etapu autobusového nádraží a druhý pro opravu hlavní třídy. Pro nejhustěji obydlené Kročehlavy nebo jiné části města nebylo v plánu nic. Veškeré peníze na investice měly jít do autobusového nádraží a na předláždění hlavní třídy,“ uvádí na svých stránkách radní Lukáš Hanes.

Městu se projekt moc nezamlouval, a proto ho nechal přehodnotit. „Objednali jsme u původního projektanta studia Cuboid prověřovací studii s cílem zjistit, zda je možné snížit cenu za realizaci projektu. Zároveň s tím bylo objednáno u dopravního experta posouzení dopravního významu a potřebné dopravní kapacity autobusového nádraží Kladno,“ uvádí dále Lukáš Hanes.

První studie ukázala, že jedinou možností, jak výrazně snížit výslednou cenu, by bylo vynechat podzemní parkoviště. Tím se okamžitě ušetří necelých 100 milionů. Ovšem pokud by z projektu parkoviště vypadlo úplně, tak jednak by přestavba nedávala smysl a město by přišlo i o dotaci.

„Dopravní studie potvrdila, co si mnozí mysleli již dříve. Plocha je předimenzovaná a význam tohoto dopravního uzlu bude postupně upadat. Krom jiného také studie upozornila na fakt, že díky integraci Rakovnicka se v prosinci 2019 sníží počet linek z 22 na 17,“ říká radní Hanes a dodává: „Výstupem dopravní analýzy bylo doporučení pro úpravu kapacity nádraží, podle kterého městský architekt pro veřejný prostor navrhl řešení tak, aby nádraží mělo dostatečnou kapacitu, plnilo požadavky na pohodlné cestování, aby umožnilo parkování osobním automobilům a aby výsledné řešení tolik nezatížilo městskou kasu. Aby krom nádraží bylo možné rekonstruovat střechu zimáku, postavit nový Sítenský most a opravit fasády věžových domů.“

Město má již dnes dohodu s Lidlem o tom, že dojde k přestavbě prodejny na nový koncept. Zároveň se radní snaží domluvit s Kauflandem, aby opustil od svého původního záměru stavby své prodejny za Úřadem práce. Kladenský magistrát by na tomto území rád viděl novou čtvrť pro bydlení s obchody v pateru. Tím by byl umožněn i další rozvoj čísti brownfieldu Poldi přiléhající k centru města.

Autor: (mv)