ODS Kladno Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • ODS Kladno
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném

Termální mapa Kladna je hotová

Středa, 29. dubna 2020 07:30

Z tisíců snímků území Kladna, které letadlo s termokamerou nasnímalo v březnu, již specialisté společnosti TopGis zpracovali termální mapu. Ta ukazuje úniky tepla z budov a  dopravní i technické infrastruktury a v budoucnu tak bude možné lépe naplánovat energeticky šetrná a přínosná opatření ve městě.

Termální mapa Kladna je hotová (Foto: MMK)

Termosnímkování města se uskutečnilo během necelých pěti hodin v noci z 14. na 15. března. „Výsledkem je mapa města, která ukazuje úniky tepla z budov a dopravní a technické infrastruktury, tudíž bude možné do budoucna lépe naplánovat energeticky šetrná a přínosná opatření ve městě. Letadlo z výšky 800 metrů nasnímalo více než 3 000 leteckých snímků pokrývajících území města o rozloze 44 kilometrů čtverečních,“ informoval primátor Kladna Dan Jiránek.

Ve zvoleném termínu byly dobré podmínky, tedy nízká vlhkost, minimální rychlost větru a teplota až -8 stupňů Celsia. Najít optimální počasí na letecké snímkování není v žádném období jednoduché. „V létě nám nestačí jen teplo, ale hlavně bezoblačné počasí. Pro termální snímkování v zimě je to ještě složitější, nejenže potřebujeme mráz, ale také nízkou hladinu vlhkosti, bezvětří, aby vítr nasnímkované teploty neodfoukl jinam. Obvykle souhra těchto požadavků vyjde na noc, nebo velmi brzké ráno, a to je zase problém pro obyvatele, kdy je probouzení doprovázené o hluk z letadla. Tímto děkujeme za pochopení všem kladenským občanům,“ vysvětlila proces snímkování Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis.

Termomapu specialisté zpracovali ve dvou verzích – barevné a černobílé, a je možné dle nastavení takzavného teplotního klínu (barevné škály dle teploty) zvýraznit teploty objektů či míst, dle konkrétních požadavků uživatele. Nyní se pracuje na optimálním nastavení teplotních klínů, aby výstupy měly co nejvyšší vypovídací schopnost, vzhledem k tomu, že teplotní rozdíly jsou v mapě u některých objektů nepatrné a jinde naopak dosti rozdílné.

„Při pohledu na termální mapu jsou na první pohled dobře patrné objekty, u nichž je teplotní rozdíl oproti okolí značný. Jedná se například o komíny elektrárny v areálu společnosti Sev.en Energy AG, nádrže v areálu úpravny vody u křižovatky ulic Pražská a Unhošťská na kročehlavském sídlišti či rybníky Kročehlavský a Bažantnice. Právě u těchto objektů nás překvapilo, jak na první pohled z mapy doslova září,“ podotkl primátor.

Přístup veřejnosti přes Geoportál města

Dalším krokem je nyní zapracování termální mapy Kladna do Geografického systému Statutárního města Kladna. „Tam ji bude možné uživatelsky přívětivě porovnávat s jinými mapovými podklady, jako je mapa inženýrských sítí, katastrální mapa, letecké mapy z různých časových období apod. Dalším krokem bude zpřístupnění tohoto výstupu v Geoportálu města, kde veřejnost najde kromě řady mapových výstupů a vrstev nově také termální mapu Kladna. Termín a podmínky nahlížení včas zveřejníme,“ konstatoval radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

Termosnímkování se uskutečnilo v rámci prestižního evropského projektu SPARCS, který pomůže Kladnu navrhnout řešení pro dosažení vyváženosti mezi výrobou a spotřebou energie, pro snižování emisí skleníkových plynů, pro zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. V duchu projektu si tak nechalo pilotně zpracovat také výpočet oslunění objektů v areálu Základní školy Moskevská 2929. „Na základě výšky objektů a polohy, sklonu střech a ročního úhrnu oslunění bylo spočítáno, kolik sluneční energie na ně během roku dopadá, což je využitelné pro vhodné umístění fotovoltaických panelů. Dle tohoto zkušebního výstupu se pak můžeme rozhodnout, pro jaké další budovy oslunění ještě necháme zpracovat,“ uvedl radní pro rozvoj Lukáš Hanes. Z výsledků pro ZŠ Moskevská vyplynulo, že čtyři plochy na budově školy o celkové rozloze 760 metrů čtverečních jsou vhodné pro osazení fotovoltaických panelů, což představuje 27 procent z celkové rozlohy střechy.

Termální mapa Kladna je hotová (Foto: MMK)
Termální mapa Kladna je hotová (Foto: MMK)

Autor: Lucie Steinerová


</