ODS Kladno Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • ODS Kladno
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném

V Kladně byla zahájena rekonstrukce ulice Obránců míru

Pátek, 24. dubna 2020 09:52

Ulice Obránců míru prochází revitalizací. V první fázi se rekonstruuje chodník podél ulice Unhošťská (Obránců míru – Varšavská) a souběžný chodník s ulicí Obránců míru, aby byla lokalita neustále dostupná pro pěší. Ve druhé etapě bude kompletně opravena ulice Obránců míru. Celkové náklady jsou odhadnuty na zhruba 14,44 mil. korun. Hotovo by mělo být do konce července.

V Kladně byla zahájena rekonstrukce ulice Obránců míru (Foto: MMK)

Celková upravovaná uliční plocha je velká zhruba 4 200 metrů čtverečních. „Důvodem je nevyhovující stav komunikace a nedostatečná kapacita odstavných a parkovacích ploch, proto v rámci prací především zvýšíme kapacitu parkovacích stání, které budou postaveny ze zatravňovací dlažby umožňující vsakování povrchové vody. Výsledné řešení uličního prostoru přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu v Kročehlavech,“ konstatoval kladenský primátor Dan Jiránek.

„V rámci zvýšení bezpečnosti je také navrženo osvětlení stávajících přechodů v ulici Obránců míru. Osvětlení budou tvořit nové stožáry s LED svítidly s bílou barvou,“ dodal primátor Jiránek.

Stavba je navržena bezbariérově včetně všech opatření pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu a do projektu je zahrnuta i oprava asfaltobetonového povrchu procházející cyklotrasy.

V Kladně byla zahájena rekonstrukce ulice Obránců míru (Foto: MMK)

Autor: Lucie Steinerová