Teplárna Kladno Teplárna Kladno Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Tepo Volejbal Kladno Kanonýři Kladno Jaroš
 • SAMK
 • Divadlo Kladno
 • Labyrint Kladno

Co se nám honí hlavou – uspořádané myšlenky žáků kladenské střední školy E. Beneše

Pátek, 24. dubna 2020 07:10

Všechny školy aktuálně kvůli pandemii přešly na distanční formu výuky. Nejinak je tomu i na střední škole na náměstí E. Beneše v Kladně. V rámci plnění zadaných úkolů se mnoha žákům literárně velmi daří. Pod názvem „Co se nám honí hlavou“ je na jejich webu publikovaná literární práce, která obsahuje myšlenky některých z nich uspořádané do jednoho textu. Motto žáků i zaměstnanců této kladenské školy je optimistické: Společně to zvládneme.

Foto: KL

Co se nám v posledních dnech honí hlavou?

(Vybrané a uspořádané myšlenky studentů SOŠ a SOU Kladno)

Před několika měsíci by asi málokoho napadlo, že lidé žijící na modré planetě budou muset čelit globální pandemii. Kdosi neuváženě otevřel Pandořinu skříňku a zhoubné zlo spatřilo světlo světa. Cosi způsobilo, že každému z nás se začalo honit hlavou množství myšlenek, které víří kolem dokola, vyvolávají zmatek a chaos v naší hlavě. Jen těžko hledáme záchytný bod a orientujeme se v tom, co přináší každodenní realita. Mnohdy se ptáme sami sebe, kde je pomyslná hranice mezi pravdou a lží.

V myšlenkách se vracíme do doby temného středověku, k miliónům mrtvých, kteří se setkali tváří v tvář s černou smrtí a nakonec jí i podlehli. Lidská mysl pracuje na plné obrátky a myšlenky se nekontrolovatelně ubírají různými směry. Jakými cestami se musíme vydat, abychom došli ke správnému cíli? To je všudypřítomná otázka dnešních dnů, která v sobě ukrývá hrozbu zvanou COVID-19.

Máme to privilegium, že žijeme v 21. století, v době mimořádného technického rozvoje. Během několika hodin se můžeme letecky přesunout z jedné části světa na druhou, během vteřiny se můžeme spojit on-line s kýmkoliv na naší planetě, někteří z nás plánují jen těžko uvěřitelnou vesmírnou turistiku, budujeme gigantické stavby, přinášíme světu dokonalé technologie. Ani medicína nezaostává a snaží se držet krok s celosvětovým pokrokem. Často běžela štafetu, na jejímž konci byla nezřídka vítězem, ale bohužel někdy i poraženým.

Achillovou patou současného světa je vysoce infekční onemocnění COVID- 19, který má až neuvěřitelně rychlou schopnost přenášet se z člověka na člověka a pro civilizaci představuje vážný problém. Lidé na respirátorech umírají v důsledku selhání plic. Nechce nám tím planeta Země říci, že také nemůže dýchat? Nedává nám příroda právě teď na srozuměnou, že je v určitých okamžicích mnohem mocnější, a čas od času nám ukáže, kdo na zemi vládne? Není právě tato její krutost osobitým voláním o pomoc? Nevyzývá nás k odpovědnosti? Neukazuje nám tím nejen svoji nezaměnitelnou krásu, ale i spravedlivou tvář a správnou cestu, kterou se dát? Země nám vystavila účet, dlouhý, nekonečný, obsahující položky, za něž musíme bohužel draze zaplatit. Musíme si asi zvyknout na to, že příroda dává i bere!

Tato osudová chvíle nám nabízí prostor k zamyšlení nad tím, zda řada problémů, s nimiž se potýkáme, neplyne z neustálého porušování přírodní rovnováhy. Jak je na tom vnitřní hlas našeho svědomí? Dokážeme mu vůbec ještě naslouchat? Jaká je životní filozofie každého z nás? Chovejme se s respektem a odpovědně ke svému okolí a odměnou nám bude svět, v němž můžeme spokojeně a bezpečně žít.

Do naší historie se nesmazatelně zapsaly, a zůstanou tam, takové události, jako byla španělská chřipka, pravé neštovice, HIV, ebola, SARS, MERS. Všechny tyto a další nemoci měly být MEMENTEM, které mělo vyzývat lidstvo k ostražitosti a odpovědnosti za životy nás všech. Nebezpečí, které by mohlo hrozit každému z nás, nemělo nechat nikoho poklidným. Právě v tyto okamžiky jsme měli hledat odpovědi na otázky, které řešíme až teď. Zastavit se a pohlédnou zpět. Zamyslet se, zda právě to, co se děje, není varováním, abychom nepokoušeli více štěstí, abychom učinili přítrž nezodpovědnosti, neskromnosti, rozmařilosti, porušování přírodních zákonitostí a obcházení pravidel. Abychom byli zodpovědní a poučili se z minulosti pro budoucnost.

Nezaplatili lidé v různých historických epochách svými životy zbytečně? I když si to mnohdy neuvědomujeme, tak naše myšlenky, činy, objevy nás činí zodpovědnými za to, jaká bude budoucnost našeho národa, světa. Každý z nás je nepatrným článkem v obrovském soukolí, které se pohybuje dějinami a nese nás s sebou.

Lidstvo samo se přičinilo o to, aby se několik generací narodilo do doby míru a blahobytu, do společnosti, kde vše, co není zakázané, je povolené. Snad právě proto mnozí z nás právě teď zjistili, že na takovou krizovou situaci, kterou nám globální pandemie přinesla, nejsme dostatečně připraveni, bohužel jak materiálně, morálně tak i psychicky. Mnozí z nás v těchto nelehkých chvílích odpovídáme svými činy na různé životní výzvy. Jsme postaveni před nečekaná rozhodnutí. Obracíme svůj zrak zpátky do historie a hledáme významné milníky. Vedou nás myšlenky slavných filozofů, proroků, historiků, lékařů… V jednotlivých generacích se odráží zkušenost lidstva, a tak neuvěřitelným způsobem před našimi zraky Hippokratův odkaz pomáhají naplňovat denně ti, kterým osud do vínku nadělil boj s obávanou nemocí. Řady dobrovolníků vyrážejí do ulic a pomáhají, aniž by mysleli na to, co za to dostanou. Uvědomují si svoji osobní zodpovědnost vůči slabším, méně odolným, nemocným a seniorům. Říká se, že řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Náš národní řetěz v tuto chvíli drží pevně při sobě. Z historie už totiž velice dobře víme, že Češi se jako národ v dobách nejtěžších dokáží semknout a být jeden druhému oporou. To jsou chvíle, kdy jsme k sobě ohleduplní, tolerantní, jsme empatičtí, pomáháme si. Objevujeme v sobě nový lidský rozměr, novou podobu člověčenství. Už nepřemýšlíme jen o sobě, ale svůj osobní čas věnujeme těm druhým. Těm, co ho potřebují. Pracujeme v charitativních organizacích, veškerý svůj um věnujeme vytváření toho, co ochrání nás i druhé. Děláme, co můžeme. Uvědomujeme si, že na každém z nás záleží. Mnozí dokáží svým přístupem lidi motivovat a vytvářet v nich pocit zodpovědnosti za životy těch druhých. Dospěli jsme k tomu, že nastal čas více dávat, méně brát a to jak ve vztahu k lidem, tak i k okolnímu světu. Učíme se naslouchat bolesti těch druhých. I přesto všechno neztrácíme naději a smysl pro humor, jsme hrdí na to, že jsme Češi.

Dennodenně v mediích sledujeme pohnuté lidské příběhy z různých částí světa. Jsme svědky toho, jak lidé umírají po tisících. Ti nejzranitelnější se ukrývají v bezpečí domova. Chrání to nejcennější, co mají, svůj život. Jiní přemýšlejí o tom, jak pomoci druhým. Nemocnice v některých státech světa jsou přeplněné, chybí lůžka, zdravotnický materiál, lékaři nestíhají ošetřovat nemocné, zdravotní systém kolabuje. Platíme hodně vysokou daň. V takových okamžicích se mnozí z nás ptají: Quo vadis, civilizace. Nedošla jsi už na hranice svých možností. Svět netrpělivě očekává nějakou pomoc. Komu se podaří objevit zázračný lék a kdo nabídne reálný plán na záchranu a přijme odpovědnost za milióny lidských životů. Kdo bude tím, jenž se ctí obstojí v tomto nerovném boji.

V myšlenkách se vracím k výjimečným lidem v historii lidstva, jakými byli například Jan Evangelista Purkyně, Louis Pasteur, Albert Einstein nebo Jan Jánský. Možná, že často nad svými vědeckými objevy přemýšleli, jak bude vypadat svět za 100-200 let. Možná, že se občas přistihli i při tom, že závidějí těm, co budou žít v 21. století, protože tušili, že nastane doba převratných objevů, ale oni už u toho nebudou moci být. Skutečně je nám co závidět? Na planetě Zemi nastaly těžké časy a my hledáme takové přemožitele neviditelných, mikroskopických nepřátel jakými byli například Robert Koch nebo Alexandr Fleming. Nelze si nepovšimnout, že převratné objevy jdou obvykle ruku v ruce s katastrofami, které se naší planetě nevyhnuly. Nebude tomu jinak ani teď. V světových laboratořích se už intenzivně pracuje na objevení léku, který by pomáhal těm, kteří se ocitli na pokraji mezi životem a smrtí, farmaceutické společnosti doufají, že už brzy spatří světlo světa. Danajský dar, který lidstvo dostalo v podobě pandemie coronaviru probouzí nejen strach, ale i sílu a odhodlanost civilizovaného světa bojovat s tímto zákeřným nepřítelem.

Liduprázdné ulice v různých částech světa jsou důkazem toho, že lidé spojili svoje síly v boji proti pandemii. Roušky zakrývající obličeje a hudba linoucí se v ulicích měst jsou výjimečným okamžikem nejen vzájemného sblížení a podpory tisíců lidí, ale i důkazem solidarity mezi nimi. Prozrazují sice strach, ale i odhodlání a naději. Rozum a etické zásady ve jménu dobra v dnešních dnech vítězí nad nově zrozeným démonem s označením Covid 19. Důležité je nezůstat v tomto nerovném boji osamocen. S covidem-19 si odborníci dříve či později poradí. My ale musíme mít na paměti, že příroda nás v zájmu vlastní sebezáchovy může po čase překvapit něčím jiným. Nastal čas přemýšlet!

Tvořili žáci tříd:

L2 – A. Mikuš, J. Ryšlink, M. Nový, E. Steinbachová, E. Michálková

V3 – J. Šmídová, N. Hradilová a E. Rambová.

S4 – V. Drdová, K. Ramešová , D. Ševčíková a J. Kináč

Texty uspořádala Romana Vočková. 1. krimi

  Poznáte muže na fotografii? Mohl by objasnit krádež peněženky

 2. zprávy

  Ve středních Čechách stoupá zájem o platbu poplatků převodem

 3. zprávy

  Sportovní areály musely kvůli koronaviru v roce 2020 omezit investice, přesto zvelebily aquapark

 4. zprávy

  Podnikatelé mohou až do poloviny března žádat o dotace

 5. pozvánka

  Fotky z Kladenského krasohledu jsou k vidění v zahradě i Centralu

 6. zprávy

  Lidé se bojí ztráty práce, zájem o pojištění ztráty zaměstnání roste

 7. zprávy

  Od pondělí budou mít Kladeňáci cestu po D6 komplikovanou

 8. sport

  Kladenští volejbalisté uspěli i v Brně a slaví postup do čtvrtfinále play off

 9. sport

  Rytíři se v Kadani strachovali o výsledek, nakonec ale berou tři body

 10. krimi

  Pozor, na co klikáte, internetoví šmejdi řádí stále více

 11. zprávy

  Ve kterých oborech a profesích nemají lidé perspektivní vyhlídky

 12. krimi

  Dcera mi neplatí na svěřeného vnuka, oznámila babička policistům

 13. krimi

  V Lidicích někdo naboural zastávku, z místa ujel. Policie hledá svědky

 14. zprávy

  V pondělí dojde k dopravní uzavírce ve slánské nemocnici

 15. foto

  Mezi Kladnem a Velkou Dobrou boural opilý řidič

 16. zprávy

  Ve Středočeských vodárnách hromadně testují své zaměstnance  

 17. zprávy

  Památník Lidice nabízí nový formát vzdělávacích programů na zkoušku zdarma

 18. sport

  Kladenští volejbalisté nedarovali Brnu ani set a jsou krok od čtvrtfinále

 19. foto

  Kamerový systém v Kladně funguje, odhalil zloděje

 20. foto

  Obleva ulevila sportovním areálům, kde se kvůli sněhu zřítily dvě tenisové haly