ODS Kladno Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • ODS Kladno
 • Škola E. Beneš Kladno
 • Práce ve Slaném

Rady pro OSVČ – Jak urychlit vyřizování „ošetřovného“

Čtvrtek, 23. dubna 2020 07:40

O žádostech od téměř 60 000 lidí, které Ministerstvu průmyslu a obchodu poslaly osoby samostatně výdělečně činné v kontextu s „ošetřovným“, resort průběžně rozhoduje. O výsledku vždy informuje OSVČ. Podat informace o žádosti konkrétního klienta po telefonu či e-mailu možné není, a to zejména kvůli ochraně osobních údajů, nelze tak totiž jednoznačně prokázat identitu žadatele.

Rady pro OSVČ Jak urychlit vyřizování „ošetřovného“ (Foto: KL)

Ministerstvo průmyslu a obchodu doporučuje OSVČ:

 • Podávat žádost nejlépe prostřednictvím datové schránky, pokud ji OSVČ nemá, pak si ji pořídit – je to rychlý ověřený způsob elektronické komunikace, která funguje na principu emailu, je zadarmo a lze s ní elektronicky komunikovat s celou veřejnou správou. A právě s datovou schránkou nejlépe pracuje i unikátní v rekordně krátké době připravený informační systém pro vyřizování „ošetřovného“ OSVČ navázaný na další aplikace Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Kontrolovat datovou schránku a e-mail včetně položky SPAM – právě prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem fpmpo20@mpo.cz, na který OSVČ žádost o ošetřovné rovněž mohou s elektronickým podpisem posílat, ministerstvo informuje o vyřízení. Včetně toho, pokud je třeba něco doplnit či opravit. To se děje dost často, OSVČ totiž při posílání žádostí v mnoha případech chybují.

Nejčastější chyby, které OSVČ dělají:

 • posílají elektronicky vyplněný formulář e-mailem bez elektronického podpisu
 • zapomínají na přílohu
 • posílají naskenované vytištěné a ručně podepsané žádosti e-mailem bez elektronické podpisu

OSVČ musí počkat na zprávu z Ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho pracovníci se vyřizování žádostí velmi intenzivně věnují, rozhodují i o víkendu a o výsledku sami informují OSVČ. Pokud OSVČ žádost podala správně a poslala ji prostřednictvím datové schránky, která je pro ověřenou elektronickou komunikaci nejoperativnější, rozhodnutí o poskytnutí této dotace a návazně také peníze na účet dostanou zpravidla v aktuálním týdnu od 20. do 26. dubna, případně v týdnu příštím.

Vytištěnou ručně podepsanou žádost posílat doporučeně – v tomto případě vyřízení žádosti může urychlit to, pokud budou i v příloze uvedeny informace o dítěti nebo o hendikepovaném člověku, kvůli němuž OSVČ o „ošetřovné“ žádá. Důležité je, aby originální vytištěné žádosti byly vlastnoručně podepsané.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připomíná, jak je uvedeno dříve, že nejoperativnější způsob vyřízení žádosti o „ošetřovné“ OSVČ je datovou schránkou. Podrobnosti o ni najdete ZDE: https://www.datoveschranky.info/

U „ošetřovného“ OSVČ platí:

 • Jde o pomoc, kterou MPO operativně připravilo v reakci na pandemii koronaviru.
 • Jedná se o dotaci, která je obdobou ošetřovného zaměstnanců. Podle zákona o nemocenském pojištění OSVČ totiž nemají na ošetřovné tohoto typu nárok.
 • Pro operativní vyřizování žádostí o „ošetřovné“ OSVČ vznikl v rekordně krátké době za méně než týden zcela nový informační systém včetně inteligentního on-line formuláře.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu se podařilo prosadit, že se „ošetřovné“ OSVČ nedaní.
 • Po jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže není potřeba ani podporu zapisovat do registru de minimis, nesnižuje se tak limit pro další podpory.
 • Při splnění stanovených podmínek nikdo o „ošetřovné“ nepřijde, klíčové je podat žádost správně.

Postup pro podávání žádostí:

 • Žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři žadatel vyplní v českém jazyce.

Žádost včetně přílohy se podává:

 • Prostřednictvím datové schránky wnswemb, kdy je třeba do předmětu uvést fpmpo20, nebo o e-mailem s elektronickým podpisem odeslaným na adresu fpmpo20@mpo.cz, kdy je třeba do předmětu uvést fpmpo20 a přiložit vyplněný formulář i další přílohy (uzavření škol či jiného zařízení)
 • poštou poslat originální vlastnoručně podepsanou žádost včetně příloh, kdy obálka musí být označena „fpmpo20“, na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu

Autor: Štěpánka Filipová