ODS Kladno Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • ODS Kladno
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném

Bukovka a údolí pod Ostrovcem se mění

Úterý, 21. dubna 2020 10:18

Jeden milion korun je v letošním roce vyčleněn na revitalizaci Ostroveckého údolí, včetně sadu Bukovka. Na prořezávce vysokokmenného sadu a jeho okolí se již letos podíleli i dobrovolníci z Gymnázia Kladno.

Bukovka a údolí pod Ostrovcem se mění (Foto: MMK)

Na úpravy Ostroveckého údolí si nechalo město loni zpracovat studii, která území rozdělila na jedenáct dílčích ploch. U každé zhodnotila současný stav a navrhla konkrétní zásahy a způsob další údržby. K tématu se také uskutečnila dvě setkání s občany, v rámci kterých představil výslednou studii i harmonogram prací veřejnosti vedoucí odboru životního prostředí Radovan Víta.

„Bukovka a Ostrovecké údolí, ležící mezi centrem města, sídlištěm V. Lanny, Podprůhonem a Ostrovcem, je dnes zčásti poněkud zpustlé území, které nejvíc navštěvují divoká prasata. Zaslouží si však být dalším přírodním rekreačním prostorem města, má pro to všechny předpoklady a byla by velká škoda tohoto potenciálu nevyužít,“ vysvětluje investice do obnovy území primátor Kladna Dan Jiránek a dodává: „Aby údolí s Bukovkou mohli obyvatelé navštěvovat, je vhodné zpustlé části citlivě kultivovat a o to se nyní snažíme spolu s dobrovolníky, kterým patří velký dík.“ Revitalizace sadu pomůže rovněž obnovit cennou luční květenu. Při vhodné péči vznikne v sadu velmi pestrý travní podrost a město se obohatí o další biotop.

Aktuálně je z peněz na letošní úpravy území vyčerpáno zhruba 120 tisíc korun za práce v sadu. Významnou část prací udělali vlastními silami pracovníci odboru životního prostředí. Na čištění sadu se ale v březnu, v době vegetačního klidu, podílelo i sedmnáct studentů Gymnázia Kladno se svým pedagogem. „Vyčištěn byl hektarový prostor sadu Bukovka. Cesty a přístupy na centrální louku jsou vyřezány a na některých místech jsou vysazeny nové stromy, zejména duby. Vyřezané dříví se seštěpkovalo a nyní bude štěpka použita pro prvotní cesty skrz sad. Práce propojily plochy výřezů dělané po menších částech v letech 2017 až 2019 a žádné stromy o obvodu větším než 80 cm nebyly káceny,“ poznamenal primátor.

Dno Ostroveckého údolí rozryté divokými prasaty bylo zaválcováním upraveno a zároveň doseto semeny lučních rostlin. V lemu směrem k bývalé zásobní zahradě byl připraven prostor pro výsadbu aleje ovocných stromů. Dílčí výřezy a dosadby dřevin město zadalo firmě Zakládání a údržba zeleně s.r.o. v prostoru budoucího psího hřiště poblíž ulice Pod Bukovkou, u centrální louky a na svahu k ulici Vojtěcha Lanny. Cena za tyto práce činila 95 tisíc korun.

„Nyní v sadu Bukovka probíhá hodnocení druhů a stavu jednotlivých stromů. Staré ovocné stromy budou citlivě prořezány a pak bude možné vytipovat a postupně objednat stromy na doplnění sadu. V průběhu tohoto roku plánuje odbor také zadání projektu pro práci s vodou, cestní sítí a dalšími věcmi, které vyžadují podrobnější zpracování,“ konstatovala zastupitelka Anna Gamanová a dodala: „Údolí však kromě sadu obsahuje také další plochy, které je vhodné obnovit, je naprosto nutné upravit koryto, kudy odtékají při přívalových deštích balastní vody a tak dále, to jsou úkoly dalších let v závislosti na financích.“

Autor: Lucie Steinerová