ODS Kladno Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • ODS Kladno
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném

V Kladně jsou lidé spokojeni s dostupností MHD, obchodů i přírody

Čtvrtek, 16. dubna 2020 07:40

Město Kladno si nechalo zanalyzovat dotazníkový průzkum, který ukázal, s čím jsou lidé nejvíce spokojeni, nebo co by naopak chtěli vylepšit. Jako pozitiva jsou uváděna blízkost zeleně a přírody, z veřejných služeb jsou pak nejvíce spokojeni s fungováním MHD. Na druhé straně by občané uvítali více parkovacích míst a lepší silnice.  

V Kladně jsou lidé spokojeni s dostupností MHD, obchodů i přírody (Foto: KL)

Dotazníkový průzkum byl prováděn v rámci série Setkání s občany, na kterých vedení města sbíralo podněty na zlepšení veřejných prostranství. Jeho analýzu pak provedla společnost ppm factum research.

„Lidé v dotazníku odpovídali na otázky typu, jak jste spokojeni, co vám vadí či jak hodnotíte například vybavení pro děti a seniory, bezpečnost, dostupnost lesa, množství a umístění kontejnerů na tříděný odpad, kvalitu silnic a chodníků a tak dále. Více dotazníků vyplnily ženy. Zajímavostí je, že více jsou s naším městem spokojeni muži než ženy. Nepatrně horší hodnocení uvedli jen u spokojenosti s autobusovou a vlakovou dopravou,“ informoval kladenský primátor Dan Jiránek.

S dostupností MHD a linkových autobusů bylo v dotaznících spokojeno zhruba 64 procent lidí. Městské autobusy pak získaly ze všech sledovaných aspektů nejlepší hodnocení napříč městskými čtvrtěmi. Na opačném konci škály stojí stav silnic a parkování se spokojeností jen okolo 10 procent.

„Stav komunikací a nedostatek parkovacích míst uvedlo jako největší problém města nejvíce osob, necelá třetina. To je pro nás samozřejmě signál, že máme pokračovat ve zvýšených investicích nejen do školství, ale také právě do dopravní infrastruktury. V loňském roce jsme do chodníků a silnic investovali 150 milionů, letos plánujeme opravy komunikací, chodníků a parkovišť celkem za zhruba 154 milionů. Rekonstruovat budeme například ulice Svojsíkovu, P. Holého, Josefa Frencla, Štechovu, Obránců míru a další. Dokončovat budeme úpravy v ulici Milady Horákové nebo napojení lokality Korea na kruhový objezd z ulice V. Dundra,“ potvrdil primátor.

Více parkovacích míst by uvítala polovina respondentů. „Největšími nadcházejícími stavbami pro zlepšení parkovací situace ve městě jsou vybudování zcela nového parkoviště s kapacitou zhruba 136 míst v prostoru autobusového nádraží, jehož příprava letos započne, či zvětšení parkoviště u domu kultury o 37 stání. Plánujeme také nové parkoviště pro více než 80 aut ve Štechově ulici, uvidíme, jak nám to finanční situace ovlivněná nečekanými výpadky v příjmech města způsobené pandemií koronaviru dovolí,“ uvedl radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

Nejspokojenější se stavem své čtvrti jsou podle výsledků dotazníkového šetření obyvatelé Sítné a centra. Naopak nejméně spokojeni jsou obyvatelé Dubí a Dříně. Zeleň a blízkost přírody nejvíce oceňují na Bressoně a v Rozdělově, nejméně v Dubí, za klidné místo považují svou čtvrť nejvíce na Bressoně, na Sítné a v Rozdělově, nejméně v Kročehlavech.

Obchody a služby nejlépe hodnotili obyvatelé centra města a Kročehlav, nejhůře Švermova a Dubí. S parkováním jsou nejméně spokojeni v Kročehlavech, naopak spokojenější než v ostatních částech Kladna jsou s parkováním ve Švermově a v Dubí. Se zelení jsou nejvíce spokojeni Rozdělovští, menší spokojenost panuje v Dubí a na Bressonu. Obyvatelé Švermova nejlépe ze všech sledovaných aspektů hodnotí kromě MHD a blízkosti lesa také kontejnery na odpad, dostupnost vlaků a vybavení pro děti. V Dubí zase obchody, kontejnery a parkování. Dobře lidé hodnotí kontejnery na komunální i tříděný odpad.

Vybavení pro děti nejlépe hodnotí lidé do 29 let, nejhůře starší 45 let. Stejný je i výsledek u vybavení pro seniory. S chodníky a s bezbariérovostí chodníků a přechodů jsou spokojenější lidé mladší 60 let. Pocit bezpečnosti závisí zejména na části města. Nejméně bezpečně se subjektivně cítí obyvatelé Dubí a centra, nejbezpečněji pak lidé ve čtvrtích Sítná a Bresson.

Z dotazníků vzešla i řada dílčích poznatků, například, že architekturu a centrum města za nejvýznamnější pozitivum Kladna považují jen dvě procenta dotázaných nebo že více košů na psí exkrementy by v ulicích rádo vidělo 43 procent dotazovaných, nejvíce lidé v Dubí.

Čtěte také:

Soutěžte s Kladenskými listy o pět stokorun

Setkání musí počkat, rozvoj nikoliv

I letos bude pokračovat projekt přímé komunikace o rozvoji jednotlivých lokalit a sbírání podnětů přímo v terénu prostřednictvím Setkání s občany. Vedení Kladna ho zahájilo v loňském roce. „Setkání jsme znovu spustili hned v únoru a naplánováno jich bylo na každý měsíc několik. Za současné pandemické situace si ale budeme muset na jejich obnovení počkat, až budou hromadné akce znovu bezpečné. To však neznamená, že se zastavil i rozvoj města. Na naplánovaných investicích se nepřetržitě pracuje. Stále nám také občané mohou předávat své návrhy na zlepšení veřejných prostranství prostřednictvím on-line T-mapy na webových stránkách města,“ upozornil radní Lukáš Hanes.

V Kladně jsou lidé spokojeni s dostupností MHD, obchodů i přírody (Foto: ČSAD MHD Kladno)
V Kladně jsou lidé spokojeni s dostupností MHD, obchodů i přírody (Foto: ČSAD MHD Kladno)

Autor: (red)