Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Středočeský kraj připravuje ekonomická opatření ke zvládnutí krize

Sobota, 4. dubna 2020 10:00

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová zřídila poradní tým pro ekonomické záležitosti. Jeho úkolem je připravit ekonomická opatření na úrovni krajského rozpočtu a také opatření, která kraj navrhne vládě České republiky.

Budova Středočeského kraje v Praze

Do čela týmu hejtmanka ustanovila svého náměstka pro finance, radního Gabriela Kovácse, dále viceprezidentku Hospodářské komory ČR paní Irenu Bartoňovou Pálkovou, ředitele Středočeského inovačního centra Marka Špoka a experta na R&D Arnošta Markse.

Jedním z klíčů k zvládnutí krize a zmírnění ekonomických dopadů do regionů jsou podle Jaroslavy Pokorné Jermanové krajské investice. „Proto budeme chtít jednat s vládou o zajištění financí na významné navýšení investic do krajské infrastruktury, zajištění finanční podpory obcím a investice do obecní infrastruktury,“ říká hejtmanka a dodává: „Jsme připraveni, máme velmi dobře naplněn zásobník projektů. Vždyť jen v dopravě jsou hotové projekty k realizaci za 9 miliard korun. Dále jsou to projekty ve zdravotnictví za 224 milionů korun, v sociálních službách za 70 milionů korun, ve školství 439 milionů korun, v kultuře a památkové péči za 310 milionů korun. Velkou příležitost vidím také v životním prostředí. Je jasné, že budeme čelit i dalším krizovým situacím, například v oblasti vodních zdrojů. Chceme na ně být připraveni.“

Jak dále uvedla hejtmanka, Středočeský kraj nespoléhá jen na pomoc státu. „Dokončujeme jednání o dlouhodobém investičním úvěru za pět miliard korun. Ten půjde prioritně na výstavbu silnic, investice do nemocnic a dále na oblast sociální a sportu. Středočeský kraj se na pokles hospodářství připravuje již od roku 2019, čerpání investičního úvěru už směřujeme na rok 2020,“ upřesnila. Investice podpoří hospodářský růst a vytvoří pracovní místa. „Středočeský kraj tak získá potřebnou infrastrukturu, a to s ohledem na hospodářský pokles, za rozumnou cenu,“ dodala Jaroslava Pokorná Jermanová.

Závěrem zdůraznila, že Středočeský kraj vnímá celou řadu příležitostí, které ze současné krizové situace plynou. „Obrovský potenciál nabízí též oblast inovací. Středočeské inovační centrum (SIC) tvoří celou řadu projektů ve spolupráci s domácími i zahraničními partnery. Podporuje podnikatele v regionu, disponuje týmem odborníků, kteří se dlouhodobě věnují mapování služeb a technologií ve středočeských firmách a výzkumných centrech,“ podotkla. 

Autor: Helena Frintová