Teplárna Kladno Dalibor Janda v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • SAMK
  • Práce ve Slaném

Radní Petr Soudek on-line děkuje pracovníkům v sociálních službách

Úterý, 31. března 2020 07:10

V dnešní době se všem děkuje. Lékařům, sestřičkám, řidičům, prodavačkám a dalším. Prostě všem, bez kterých bychom nemohli jako společnost fungovat. Radní Petr Soudek nyní pomoci medií děkuje on-line pracovníkům v sociálních službách.

Radní Petr Soudek děkuje on-line pracovníkům v sociálních službách (Foto: KL)

„Chtěl bych moc poděkovat pracovníkům v sociálních službách. To jsou lidé, kteří se starají o naše babičky a dědečky. A protože jsem členem rady města Kladna, tak chci konkrétně poděkovat všem pracovníkům v Domově pro seniory Kladno, ve Středisku komplexní sociální péče, o.p.s. – Fontána Kladno, Domově Kladno-Švermov a v Hospici svaté Hedviky.

To, že jsou senioři nejvíce ohroženou skupinou našich spoluobčanů, víme už minimálně jeden měsíc. Přesto se vláda teprve teď rozhoupala k nějakým opatřením na jejich ochranu. Problémem je, že tato opatření jsou často bezzubá, protože těmto pracovníkům k tomu vláda nedala žádné prostředky. Takže roušky pro domov seniorů šijí lidé ve městě, dezinfekci míchají na ČVUT, ochranné obleky, brýle, štíty a respirátory zcela chybí. Pokud trochu sledujete zprávy například ze Španělska, tak jistě víte o následcích, kdy se COVID-19 dostane do domova seniorů. Abychom předešli zavlečení viru do domova, je potřeba testovat všechny seniory, kteří byli nuceni navštívit třeba nemocnici, a po ošetření se vracejí zpět. No a testy nejen že chybí, ale taková povinnost testovaní v přijatých opatřeních vlády stále chybí.

Náš domov má dvě štěstí v tomto neštěstí. Tím prvním je to, že domov je v současnosti postupně rekonstruován, takže máme jedno patro volné. Rekonstrukce v něm dosud nezapočala, ale klienti v něm nebydlí, takže pokud by došlo na nejhorší scénář, tak můžeme klienty, kteří by byli pozitivní na virus, izolovat. Tím druhým štěstím jsou naši zaměstnanci, kteří se obětavě o klienty i v těchto nelehkých podmínkách starají. Ale, a znovu to opakuji, potřebují k tomu základní prostředky, kterými by chránili své zdraví a tím pádem taky zdraví ostatních klientů domova.

Takže ještě jednou vám všem velké díky a prosím držte se. A taky poděkování všem, kteří těmto lidem pomáhají, například ušitím již zmíněných roušek nebo výrobou dezinfekce.

A jakožto věřícímu člověku mi nezbývá, než se modlit, abychom to všichni vydrželi a aby se tato pohroma našim nejbližším vyhnula,“ sděluje Petr Soudek, člen rady pověřený zastupováním statutárního náměstka primátora při jednáních, kontrolách a dohledu v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví.

Autor: (red)