Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Květinové „ostrovy“ zkrášlí kladenská sídliště

Úterý, 24. března 2020 07:20

Nektarodárné květinové a jetelotravní pásy obohatí letos přírodní prostředí města Kladna, především sídlištní prostor. Zároveň bylinné „ostrůvky“ pomohou včelám a ostatnímu hmyzu zvládnout život v městské dimenzi. Speciální směsi byly vysety v tomto týdnu v deseti vybraných nevytížených lokalitách. První květy se objeví v květnu až červnu, trvalky pak vykvetou příští rok.

Květinové „ostrovy“ zkrášlí kladenská sídliště (Foto: MMK)

Zakládání trvalkových ploch, květnatých pásů a druhově bohatých porostů uprostřed měst je jistou odpovědí na měnící se klima jak přírodní, tak společenské. „V suchých letních obdobích minulých let jsou trávníky téměř všude suché a vypadají nevzhledně až zanedbaně. Krátce střižený travní porost nedokáže udržet ani případnou ranní rosu a města jsou vyprahlá a bez života. Situaci se snažíme částečně eliminovat omezením počtu a výšky sečí, nicméně i tak jsou města pro hmyz a drobné bezobratlé pustinou, zároveň působí samozřejmě neesteticky,“ vysvětluje nový zkušební výsev primátor města Dan Jiránek a dodává: „Inspiraci pro zakládání druhově bohatých porostů můžeme najít všude ve světě. Plochy druhově bohatých porostů vytváří jednak potravní příležitost pro mnoho druhů hmyzu včetně motýlů a zároveň působí osvěžujícím dojmem a vnáší do měst pozitivní energii.“

Před samotným setím se nejprve musely strhnout stávající travní drny, poté byl terén upraven rotavátorem a doplněn několika centimetry bezplevelé půdy. Vzhledem k tomu, že většina ploch je v sídlišti, jsou plošky menší, v rozmezí 30 až 80 m2. Větší plocha je na Psí louce, kde je více prostoru. Ta bude mít cca 780 m2. Dohromady bude oseto zhruba 2.000 metrů čtverečních.

„Letošní rok je pro nás v tomto zkušební, právě větší množství menších plošek osetých různými směsmi nám dá možnost posoudit, které z nich se v jakých podmínkách osvědčily. Máme vybrané dvě směsi s různým podílem trav, trvalek a letniček,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí kladenského magistrátu Radovan Víta a pokračoval: „Jetelotravní směs má složení padesát procent trávy, čtyřicet jeteloviny a deset procent bylin. Nektarodárnou směs tvoří letničky a trvalky, jako jsou například vikev, vičenec, pohanka, kmín, svazenka, štírovník či řebříček.“

Květnaté pásy budou označené informačními cedulemi, kde zájemci najdou informace o přínosu dané plochy pro své okolí a jak se o ni bude pečovat. Zároveň bude na tabulce uvedena prosba, aby lidé květnaté plochy neničili a netrhali kvetoucí rostliny. „Prosíme veřejnost, aby se k záhonům chovala ohleduplně. Není vhodné do osetých ploch chodit, pouštět do nich děti nebo psy. Drobnější plošky jsme volili i proto, aby lidé nepřišli o své travnaté plochy v sídlištích, kde si mohou hrát děti nebo lidé venčit psí miláčky. Prostor bude pro všechny dostatečný,“ doplnil  vedoucí odboru Víta.

Květinové pásy se sekají jen dvakrát do roka. Veškerou péči o ně budou zajišťovat pracovníci údržby zeleně, od zálivky přes seče. „Doufáme, že si hezké životní prostředí nebudeme sami ničit. Samozřejmě uvítáme, pomohou-li nám občané nové plochy chránit před vandalstvím,“ uvedl primátor Jiránek.

Na první barevné květy si bude nutné pár týdnů ještě počkat. „V prvním roce vypadá většina ploch nesekaně až zanedbaně, protože trvalky kvetou až v druhém roce a systém sečí je specifický. Z těchto důvodů se do směsí přidává určitý podíl letniček, které pomohou překonat toto období a zdobí plochy již několik týdnů a měsíců po vysetí. V druhém roce už by ale porost měl být zapojený a měly by kvést vyseté trvalky,“ upozornil primátor.

Autor: Eva Havelková