Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Zavřená budova školy neznamená prázdniny

Středa, 18. března 2020 07:00

Kladenským žákům skončily jarní prázdniny a v pondělí 16. března měl nastat čas k návratu do školních lavic. Zabránilo jim v tom ale celorepublikové nařízení vlády k uzavření škol. V SOŠ a SOU náměstí Edvarda Beneše v Kladně proto zavedli režim distanční formy výuky.

Zavřená škola neznamená prázdniny (Foto: KL)

Učitelé, žáci i rodiče aktivně využívají v průběhu školního roku systém Bakaláři. Nyní se stal pro všechny zásadním informačním kanálem. Třídní učitelé si v průběhu pondělí u každého žáka telefonicky ověřili, že přijal úkoly a nemá žádný problém s elektronickou komunikací.

Ředitel školy Petr Paták glosuje aktuální situaci: „Uzavření škol vnímám jako přijetí zásadního opatření k současné situaci. Pedagogický sbor naší školy je velmi zdatný v práci s ICT technikou. Věděl jsem, že přechod na distanční formu výuky nebude pro učitele žádný problém a nemýlil jsem se. V současné době mají žáci zadány úkoly, mají k dispozici studijní materiály, testy a znají pravidla pro hodnocení jejich aktivit. Komunikaci v systému Bakaláři průběžně monitoruji a vidím, že výuka v naší škole funguje výborně. Jsem tomu opravdu moc rád.“

Nad rámec výuky v této škole poskytují žákyně oboru Sociální činnost nenahraditelné služby seniorům. Nakupují pro ně, hovoří s nimi. Učitelka odborného výcviku paní Marcela Jirásková šije, šije a šije. Desítky ochranných roušek posílá těm, kteří je akutně potřebují. „Mé poděkování patří žákům a pedagogům, obrovský kus práce odvedli provozní zaměstnanci, kteří pracovali na dezinfekci školy a instalovali mnoho zásobníků s dezinfekčními gely. Pracovnice studijního oddělení jsou zahlceny telefonáty rodičů dětí, které u nás budou vykonávat přijímací zkoušky. Hovoří s nimi, informují, radí, uklidňují. Prožíváme komplikované období, ale v naší škole vše zvládneme,“ ujišťuje ředitel Petr Paták.

Autor: Dana Kolářová