Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Středočeské vodárny ustanovily krizový štáb a utlumily vedlejší činnosti

Úterý, 17. března 2020 07:00

V pátek 13. března ustavili zástupci Středočeských vodáren krizový štáb, který bude řídit jednotlivé kroky v provozu vodohospodářské sítě, kterou Středočeské vodárny spravují.

Středočeské vodárny ustanovily krizový štáb a utlumily vedlejší činnosti (Foto: KL)

Jako klíčovou prioritu jsme po dohodě s provozovatelem stanovili zajištění bezproblémové výroby pitné vody a její distribuci ke spotřebitelům a bezproblémové odkanalizování a čištění odpadních vod,“ uvedl ředitel VKM Josef Živnůstek. Ostatní činnosti vodohospodářů budou utlumeny v maximální možné míře. Zastaví se tak například preventivní čištění kanalizace, anebo výměny vodoměrů.

Další prioritou je maximální ochrana všech zaměstnanců Středočeských vodáren, kteří se podílejí na výrobě pitné vody a odkanalizování a čištění odpadních vod. „S okamžitou platností jsme uzavřeli všechna zákaznická centra a zakázali vstup na centrální dispečink komukoliv kromě samotných dispečerů. Už v minulém týdnu jsme zvýšili dezinfekční opatření a na pracoviště s trvalou obsluhou jsme rozmístili dezinfekční roztoky rukou,“ doplnil rozhodnutí krizového štábu Jakub Hanzl, generální ředitel Středočeských vodáren. Jednotliví pracovníci vodáren už začali dostávat ochranné pomůcky dle schváleného klíče krizovým štábem.

Krizový štáb vodáren také zakázal vstup do objektů vodáren cizím osobám a organizování hromadných akcí, jakými jsou například porady, školení, exkurze a dny otevřených dveří. Ruší se tak i veškeré akce naplánované v souvislosti s Mezinárodním dnem vody.

Vodohospodáři opakovaně upozorňují také na to, že přerušení dodávek pitné vody kvůli epidemii koronaviru je prakticky vyloučené a pravděpodobnost samotného šíření koronaviru pitnou vodou je téměř nulová. Podle ředitelky Hygienické stanice hlavního města Prahy doktorky Jágrové je nový typ koronaviru citlivý na všeobecně používané chlorové preparáty.

Autor: Lenka Kozlová