Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Ze soboty na neděli v noci se nad Kladnem uskutečnilo termosnímkování města

Pondělí, 16. března 2020 08:20

V rámci evropského projektu SPARCS se v Kladně ze soboty na neděli uskutečnilo letecké termosnímkování města, které má odhalit ztráty energie z budov či infrastruktury. Snímkování je jedno z dílčích součástí komplexní strategie pro chytré a udržitelné město.

Počínaje loňským rokem se město Kladno společně s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradě stalo součástí mezinárodního projektu SPARCS zaměřeného na ekonomicky udržitelný rozvoj měst, a to zejména v oblasti energetiky. Cílem je postupné dosahování uhlíkové neutrality. Projekt SPARCS se v celé své komplexnosti zabývá i klimatem, životním prostředím, mobilitou, podnikáním a dalšími oblastmi. Kladnu má pomoci s plánem pro udržitelnou a soběstačnou energetiku jakožto součástí vize moderního a chytrého města.

Ve své snaze o plnění strategického postupu Kladno spouští přípravu Akčního plánu pro udržitelnou energetiku a klima pro uhlíkově neutrální a energeticky efektivní město. Mimo jiné se v něm zaváže, že do roku 2030 sníží emise města o 40 procent, a to zejména u skleníkových plynů.

„Pro zpracování už byla připravena veřejná zakázka malého rozsahu. Město navazuje na příslib provést takzvané termosnímkování, tedy mapu města, která ukáže ztráty energie z budov či infrastruktury. Výsledkem bude mimo jiné podklad pro rozhodování, které projekty na zateplování či chytrých budov a jiné bychom měli uskutečnit,“ řekl v únoru primátor Kladna Dan Jiránek.

Víkendové termosnímkování proběhlo tak, že nad městem proletělo letadlo, které snímky pomocí specifické technologie pořídilo. V ostatních odvětvích strategického plánu hodlá město v jednotlivých etapách diskutovat s občany, podnikateli, neziskovým sektorem, vzdělávacími a výzkumnými institucemi a dalšími partnery, kteří mohou svými názory a podněty k rozvoji města přispět.

Autor: (red)