Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • Škola E. Beneš Kladno
  • Práce ve Slaném
  • Leoš Stránský

Kladno informuje o aktuálních opatřeních v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Čtvrtek, 12. března 2020 17:56

Vyhlášení nouzového stavu je velmi závažným rozhodnutím. „Je to poprvé v novodobé historii, kdy byl vyhlášen na celém území České republiky. Všechny kroky Magistrátu jsou v souladu s krizovou legislativou a s příslušnými orgány jsme v úzkém kontaktu. Žádám všechny obyvatele k zachování klidu a sledování aktuálních informací a pokynů. Jsme připraveni maximálně pomoci všem,“ řekl primátor Dan Jiránek.

Kladno informuje o aktuálních opatřeních v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (Foto: KL)

Ředitelé všech základní škol byli informováni a po skončení jarních prázdnin, které právě v Kladně a okolí probíhají, žáci zůstanou doma. Úkoly a učivo budou zveřejňovány na webových stránkách škol přes záložku stránky tříd, komunikace s rodiči bude probíhat e-maily a telefony. Žákům budou elektronicky zadávány úkoly a zasíláno učivo on-line nástroji, které jsou v možnostech jednotlivých škol. Rodiče dětí mladších 10 let mohou kvůli zákazu výuky využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům v tomto případě vydává škola, nikoliv lékař. Rodiče ale nemusejí pro potvrzení do školy, škola jej může rodičům zaslat i elektronicky. Více naleznete ZDE:

Mateřské školy zůstávají v provozu, situaci samozřejmě sledujeme a v případě nových skutečností budeme přijímat následná opatření.

Od pátku 13. března budou v souladu s krizovými opatřeními uzavřena všechna sportoviště, areál Aquaparku, Městská knihovna, Kladenský zámek, Muzeum věžáků Kladno.

Pracoviště Magistrátu budou dostupná pouze v úřední dny, v neúřední dny budou zamčené vchody a nebude možné tedy poskytovat služby na pracovištích mimo úřední hodiny. Pokud někdo bude potřebovat na radnici, pracovnice na informacích budou telefonicky ověřovat, jak konkrétní požadavky s příslušným pracovníkem vyřešit. Žádáme občany, aby na pracovištích magistrátu vyřizovali pokud možno jen neodkladné věci a využili při tom objednávací systém, případně se na jednotlivá pracoviště objednávali telefonicky. Magistrát po dobu nezbytně nutnou může omezit nařízená ústní jednání. Otevírací doba magistrátu nebude krácena, ale z důvodů péče o děti zaměstnanců a nemocnosti dochází ke snížení personálního stavu úřadu.

Zvýšena byla opět hygienická opatření na pracovištích Magistrátu, především v Centru správních agend, kam chodí nejvíce lidí, se bude desinfekčními prostředky uklízet několikrát denně.

Město pozastavilo, ve spolupráci s Probační a mediační službou výkon alternativních trestů ve formě obecně prospěšných prací.

Veřejné, kulturní a sportovní akce, které pořádá Město nebo podřízené organizace, s účastí více než 30 osob, se v následujících týdnech ruší. Sledujte stránky pořádajících organizací. Oddělení kultury Města, Divadla Kladna i další organizace na svých stránkách informují o aktuálních změnách v programu.

S ohledem na nejrizikovější skupiny obyvatel radnice připravuje službu pro seniory, detaily budou zveřejněny co nejdříve.

Termín uhrazení místních poplatků ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na pokladnách Města prodlužujeme do 15. května.

Autor: (kh)