Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
 • Škola E. Beneš Kladno
 • Práce ve Slaném
 • Leoš Stránský

Formuláře na ošetřovné jsou pro rodiče už v elektronické podobě

Čtvrtek, 12. března 2020 11:57

Ve středu 11. března vstoupilo v platnost mimořádné nařízení vlády o zrušení výuky ve všech školách. Rodičům dětí do 10 let tak vznikl nárok na ošetřovné. K dispozici v tu chvíli ale byly jen formuláře v tištěné podobě. Dnes už jsou dostupné i elektronické dokumenty včetně všech pokynů.

Formuláře na ošetřovné jsou pro rodiče už v elektronické podobě (Ilustrační foto: KL)

Z důvodů snahy o snížení rizika nákazy nebezpečným virem, který momentálně sužuje celý svět, rozhodla česká vláda o mimořádných opatřeních. Mezi ty patří také uzavření škol, a to základních, středních i vysokých. Rodičům malých dětí, tak vyvstal nemalý problém.

Těm, kteří s dětmi musí zůstat doma, náleží dávka nemocenského pojištění – ošetřovné.  O výplatu ošetřovného žádejte tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který vám vydá ve dvou vyhotoveních škola, kterou vaše dítě navštěvuje, interaktivní formulář k vyplnění naleznete ZDE.

Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Část A. tiskopisu vyplňuje školské/dětské zařízení

 • školským/dětským zařízením je k dispozici elektronický formulář na ePortálu ČSSZ, z nějž lze exportovat *.pdf soubor, dále je distribuován tiskopis žádosti v elektronicky vyplnitelné podobě (otevřený dokument *.doc a dokument *.pdf vyplnitelný běžnou verzí kancelářského SW nástroje), 
 • v tomto tiskopisu vyplní školské/dětské zařízení část A. elektronicky, dokument uloží (v případě ePortálu ČSSZ vyexportuje a uloží) a zašle příslušnému rodiči e-mailem (optimálně s elektronickým podpisem příslušného zaměstnance školy), v části „do“ je přitom možno uvést údaj i slovně, kupř. „do odvolání“

Část B. tiskopisu vyplňuje rodič

 • elektronicky obdržený tiskopis od školského/dětského zařízení rodič bez zbytečného odkladu přepošle technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci – „omluvenku“),
 • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis:
  • buďt vytiskl, vyplnil, podepsal a fyzicky předal zaměstnavateli,
  • aneb tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický podpis).

Část C. tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel

 • fyzicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ fyzicky (poštou),
 • elektronicky doručený a podepsaný tiskopis od zaměstnance předá spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ elektronickou poštou (na adresu elektronické podatelny).

Aktuální informace sledujte na komunikačních kanálech Ministerstva práce a sociálních věcí nebo na stránkách ZDE:.

Autor: (red)